Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.


Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci

Armia Resztymoc modlitwyo tej Misjiniewola grzechuNowy Raj
2012-09-13 10:45

Moja szczerze umiłowana córko, kamień milowy został osiągnięty w Mojej Misji, aby szybko rozpowszechniać Moje Święte słowo został osiągnięty dzięki temu, że się o to modlono.

Te modlitwy, pilnie odmawiane przez Moich drogich i bardzo kochanych wyznawców są tak potężne, gdyż są odmawiane z serca.

Udzielam wielkich Łask wszystkim Moim uczniom, aby umożliwić im posuwanie się naprzód i burzenie wszelkich przeszkód, które mogą przed nimi stanąć w ich dążeniu do ratowania dusz przez tę Misję.

Moi najukochańsi uczniowie, pamiętajcie, że aniołowie w Niebie kierują wami, chronią was i prowadzą was do Mojego celu, którym jest nawrócenie świata.

Wielu z was, dla których Moje orędzia są czymś nowym, będą się zastanawiać czy te Słowa mają tylko kierować ludźmi czy też ich nawracać.

Służą one zarówno do jednego jak i drugiego, ale ważniejsze jest to, aby uratować wszystkich tak, żeby każdy mógł żyć w Nowej Erze Pokoju na świecie. Ponieważ to jest Moją obietnicą. To jest wielkim Darem.

Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci, tak jak było to zamierzone od początku.

Nic nie może powstrzymać, ani też nic nie powstrzyma wyłonienia się tego Nowego Raju na ziemi.

Wzniesie się on z szarego, ponurego świata, w którym mieszkacie, a który stał się skalany przez zepsucie wywołane przez szatana. Tak głębokie jest to skażenie, że niewiele osób zna Prawdę.

Nie potrafią oni odróżnić dobra od zła. Wielu myli te dwie rzeczy.

Kiedy ludzie przyjmują zło jako część swojego życia i usprawiedliwiają jego obecność, zaprzeczają Słowu Bożemu. Jednak jedynie poprzez przyjęcie Prawdy Słowa Bożego Przymierze, to ostateczne Przymierze, może zostać wypełnione.

Plan ostatecznego zbawienia ludzkości odnosi skutek, ale minie jeszcze trochę czasu zanim będę mógł ocalić wszystkie te dusze, które są nadal poza Moim zasięgiem.

Tylko Prawda otworzy im oczy.

Tylko Prawda, jeśli ją przyjmą, wyzwoli ich, aby mogli wejść w bramy Nowego Raju.

Wasz Jezus