Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz

Armagedonpo Ostrzeżeniutaktyka szatanakomunizmJezus Zbawicielemwierność Jezusowijeden światowy rząd (NWO)Wielki Uciskwierność wierzeprześladowanie chrześcijaństwa
2012-09-12 18:55

Moja szczerze umiłowana córko, zamierzam wziąć kraje chrześcijańskie w Moje Święte Ramiona, aby dać im siłę, gdyż cierpią z powodu nacisków na nie, aby Mnie odrzucić.

Będą tak zaciekle zwalczać ich chrześcijaństwo, jak żadną inną religię.

Inne religie nie będą prześladowane w taki sposób, jak Moi wyznawcy będą musieli cierpieć.

Prawda Chrześcijaństwa może być poddawana w wątpliwość. Może być atakowana i będzie cenzorowana), ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni.

Jest tylko jedna droga do domu Mojego Ojca. Tą drogą jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości.

Nie możecie przyjść do Ojca bez uznania Mojego istnienia.

Prawda nie może być zmieniona bez względu na to jak będziecie próbowali jej zaprzeczyć.

Kłamstwa wkrótce będą widziane takimi jakimi są w rzeczywistości. Wszystkie religie staną się jednym, gdy ludzie doświadczą prawdy.

Przymierze Mojego Ojca, aby ponownie wysłać Mnie, Syna Jego jedynego, abym doprowadził całą ludzkość do Królestwa Mojego Ojca, teraz się wypełni.

Gdy Prawda zostanie uwidoczniona wszyscy, którzy nadal będą mieli wątpliwości, będą kuszeni, aby się odwrócić.

Błagam was, Moi uczniowie, powiedzcie im teraz Prawdę.

Oni mogą nie słuchać, ale po Ostrzeżeniu będą.

Bitwa wytoczona chrześcijaństwu już zaczyna szaleć.

Wzywam wszystkich Chrześcijan, aby bronili swojego prawa do okazywania wierności Mnie, waszemu Jezusowi. Jeśli tego nie zrobicie, zduszą was i zmuszą do przyjęcia kłamstwa komunizmu.

Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz.

Ci, którzy wśród waszych narodów, wykrzykiwali swój sprzeciw wobec tego, co nazwali okropnym reżimem, teraz zostaną zwolennikami komunizmu.

Do tego czasu już będą kontrolować wszystko, co robicie, co jecie, ile zarabiacie, czy macie gdzie mieszkać czy nie, czy praktykujecie swoją religię czy nie.

Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie traćcie nadziei. Wasza siła będzie ważna w tym okresie ucisku. Modlitwa będzie waszą zbroją i pomoże wam wytrwać.

Moi uczniowie muszą Mi zaufać. Nie pozwolę wam długo cierpieć. Będę was podtrzymał, a ten trudny okres szybko minie.

Wasz Jezus