Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw


Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki.

Armia Resztymoc modlitwyrola cierpieniado duchowieństwaNowy RajPieczęć Boga Żywegomodlitwa o uwolnienieOdpust Zupełny
2012-09-11 19:30

Moja szczerze umiłowana córko, zrozumiałaś w końcu radość cierpienia, gdy jest ono ofiarowane z odwagą i z nieprzymuszonej woli.

Uratowane dusze przynoszą ci łzy radości, tak jak i ich oczy są pełne łez, gdy są ocalone od pogrążenia się w ogniu Piekła.

Pamiętaj, że Moją misją jest uratować wszystkie dusze.

Nigdy nie zapominaj, że Mój Ojciec dał ludzkości zbroję Łaski Ochrony, której ona potrzebuje, aby ocalić dusze.

Uchwyćcie się jej, bo dzięki niej wszystkie dusze będą mogły być zbawione. Wystarczy pomyśleć o cudownym świecie, który na was czeka.

Nikt nie będzie opłakiwać żadnego członka swojej rodziny utraconego w ogniu Piekła.

Wy, Moi wyznawcy, macie moc zamknięcia Bram Piekła poprzez wasze modlitwy ratujące dusze.

Niech żaden człowiek nie odrzuca Moich Słów.

Nie zniechęcajcie ludzi do przyjęcia Łaski Ochrony, gdyż wiem, że niektórzy z Moich wyświęconych sług próbują to robić.

Niektórzy czynią to z błędnego poczucia obowiązku, ale nie mają racji. Ta Łaska Ochrony jest Darem od Boga Ojca.

Waszym obowiązkiem, Moi wyświęceni słudzy jest dać ją dzieciom Bożym, aby pomóc ratować dusze.

Jest tak wiele do zrobienia, aby rozpowszechniać Moje Słowo, ale nie ma wystarczająco dużo czasu.

Idźcie i uczyńcie to swoją misją, Moi uczniowie, by rozpowszechniać Moje Litanie, a zwłaszcza modlitwę o Łaskę Ochrony.

Idźcie również i powiedzcie ludziom o Pieczęci Boga Żywego i Odpuście zupełnym dla rozgrzeszenia.

Zostaliście teraz przygotowani, aby podnieść swoje ręce w imię Boga i pomóc Mi, waszemu Jezusowi zbawić ludzkość.

Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki.

Pamiętajcie, ufajcie Mi całkowicie, a Ja uwolnię was od troski i strachu.

Wystarczy się tylko oddać w modlitwie.

Ofiarujcie swoje modlitwy za dusze, a wszystko będzie dobrze.