Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów.


Módl się za tych, którzy sprawiają ci ból

o tej Misjinienawiść do tej Misjimodlitwa za prześladowców
2011-03-21 23:00

Dziś wieczorem, Moja umiłowana córko, odczuwasz pokój, jakiego nie czułaś przez tak długi czas. Ty, Moja córko, byłaś dręczona przez zwodziciela, a teraz, poprzez Łaski, których udzieliłem, nie odczuwasz już więcej skutków takich ataków.

Posłałem ci czystą duszę, pełną Miłości, która pomoże cię pokierować. Będzie cię trzymał za rękę i poprowadzi ku Mnie i do Prawdy. Ty, Moja umiłowana córko, rozumiesz teraz, jak to jest cierpieć w Moje Imię. Wiesz, jak to jest być publicznie wyszydzanym, wyśmiewanym za plecami, oskarżanym o złe czyny, których nie jest się winnym - a wszystko w Moje Imię. Raduj się, Moja córko, bo oznacza to, że teraz jesteś bliżej zjednoczenia ze Mną. Modlitwa, jak już w końcu rozumiesz, będzie cię utrzymywać w stanie Łaski i pokoju.

Moja córko, nie osądzaj tych, którzy sprawiają ci ból. Módl się za nich. Przebacz im. Ale ty już to uczyniłaś, czyż nie? Rozumiesz teraz prawdę Mojego Nauczania. Sprawię, że będziesz coraz silniejsza, Moja córko. Nigdy się nie lękaj. Jak ci wcześniej powiedziałem, zwodziciel nigdy nie ukradnie twojej duszy. Trzymam cię mocno w Moich Ramionach i obiecuję, że gdybyś zbłądziła, zawsze przyciągnę cię z powrotem do Mnie.

Musisz teraz zdobywać siłę i odwagę, aby przekazywać ludzkości Moje Boskie Orędzia. One są pilne. Wiesz, co czynić. Wołaj Mnie do swojego serca w każdej minucie dnia. Kocham cię, Moja dzielna, droga córko. Jestem dumny z ciebie za sposób, w jaki spokojnie bronisz prawdy i nie wypierasz się tych świętych Orędzi, ponieważ znasz teraz prawdę.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus