Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia

wojnynie lękajcie siędlaczego następują karytrzęsienia ziemitsunamimodlitwa o nawrócenieBóg i Jego dziecioczyszczeniewulkanyfala upałów
2011-03-11 15:30

Moja umiłowana córko, oczyszczenie, którego ludzkość dozna poprzez wojny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, fale upałów i błotne lawiny, dalej trwa - z powodu ludzkich grzechów.

Tylko ci, którzy zwrócą się do Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela i swojego Stwórcy, Mojego Ojca, waszego Ojca, mogą zostać uratowani. Nigdy nie patrz na Mojego Ojca z lękiem, bo On kocha wszystkie Swoje dzieci. Ale ześle ?karę na tych, którzy nie chcą uznać Jego Istnienia. Jego cierpliwość się teraz kończy, gdy dalej trwa zło, brak wiary i obsceniczna miłość własna ludzi.

Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Twórca i Stworzyciel wszystkiego, kocha wszystkie Swoje dzieci z czułością, którą rodzice odczuwają wobec swoich dzieci. Jednak tak jak czynią rodzice, odpowiedzialni rodzice, że karzą swoje dzieci, kiedy popełniają czyny, które są agresywne i niedopuszczalne, tak teraz w tym czasie Gniew Mojego Ojca przejawi się na świecie. Jest to, Moja córko, jak ci mówiłem, rok oczyszczenia.

Ludzie zrozumieją wszędzie, że te wydarzenia nie są naturalne. Są one spowodowane Boską Interwencją, aby człowiek w końcu zrozumiał prawdę Pisma.

Módlcie się, módlcie się o nawrócenie.

Wasz kochający Jezus Chrystus