Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili


Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo wspierana

grzeszne prawoNowy Rajtaktyka szatanamłode pokolenieateizmpogaństwopornografiaokultyzmświat rozrywkirodzice
2012-08-16 03:15

Moja szczerze umiłowana córko, kocham wszystkie dzieci Boże, ale w tym czasie poziom ciemności, która ogarnia świat sprawia, że płaczę ze zmartwienia z powodu stanu ich dusz.

Tak niewielu rozumie Prawdę o ich przyszłym życiu, które czeka ich w Nowej Erze Pokoju w świecie, który ma nadejść. Świecie bez końca.

Gdyby tylko mogli go zobaczyć, dotknąć, posmakować i być świadkiem miłości i pokoju, który ich czeka, modliliby się do Mnie w każdej sekundzie dnia, błagając o prawo wstępu do tego Nowego Świata, Nowej Ery, Nowego Początku.

Jest to idealny stan jedności dla ich rodzin i wszystkich braci i sióstr. To nie jest pusta obietnica. Jest to raj stworzony dla wszystkich dzieci Bożych.

Upadłe anioły, które krążą po świecie, wszędzie szukają dusz, aby je uwieść.

Używają przemocy, nienawiści i innych pokus, aby wspierać rozprzestrzenianie się grzechu, co daje się zauważyć na każdym kroku..

Pornografia jest obecnie rozpowszechniana na najbardziej wyrafinowane sposoby, by nakłaniać i pobudzać do grzechu.

Uchwala się prawa, żeby wszędzie zagwarantować akceptowanie grzechu.

Nawet Mój Kościół popiera ustawy, które obrażają Boga.

Nadal tak będzie, dopóki ludzie będą zachowywać się jak zwierzęta bez uczuć religijnych.

Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynację okultyzmem wspiera się tak, żeby poprzez świat rozrywki przyciągnąć do niej młode dusze.

Obudźcie się teraz, zanim będzie za późno, aby zbawić swoje dusze.

Rodzice muszą wzrastać w jedności, zgodnie z pragnieniem Mojego serca, aby chronić młodych, których dusze są celem numerem jeden dla złego ducha.

On wie, jak cenne są dla Mnie młode dusze i on nieustępliwie ich wyszukuje.

Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (73) za młode dusze, za dzieci.

O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych na całym świecie.

Przez Twoją łaskę pomóż im poznać prawdę o Twoim istnieniu.

Przyprowadź je do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj je od ognia piekielnego, a przez moje modlitwy zmiłuj się nad ich duszami. Amen.

Wasz Jezus