Kocham Moje dzieci bezwarunkowo. Nigdy nie mogłem ich nie kochać, mimo, że obrażali Mnie na tak wiele sposobów.


Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy podważają te Orędzia

inteligencjaUkrzyżowaniedo niewierzących w te Orędzianienawiść do tej Misjiprześladowanie tej Misji
2011-03-06 15:00

Moja córko, bądź silna. Nie wolno ci się samej zadręczać, czytając komentarze w Internecie, które dowodzą nienawiści, jaką wiele, wiele Moich dzieci czuje wobec Mnie. Odrzucanie Mnie nie rozpoczęło się i nie zakończyło z Moim Ukrzyżowaniem. Jest kontynuowane i dziś jako bezpośredni skutek nienawiści szerzonej przez szatana poprzez Moje dzieci. Będziesz cierpieć w Moje Imię, tak samo będą też cierpieć Moi umiłowani wyznawcy, którzy odważą się Mnie bronić. To, Moja umiłowana córko, nie jest niczym nowym. Po prostu jest to dla ciebie szokujące, gdy jesteś tego świadkiem.

Nawet dla tych Moich wyznawców, którzy twierdzą, że wierzą we Mnie, te Orędzia okażą się trudne do przyswojenia. Z czasem, gdy dowód zostanie ujawniony, wszyscy ci, którzy pałają do Mnie nienawiścią, dokonają ponownej oceny swoich poglądów. Niektórzy będą płakać, gdy zostanie im pokazana słodycz Prawdy. Inni będą je wciąż na nowo kwestionować, ponieważ popełnią błąd, próbując dojść do swojej decyzji poprzez ludzkie rozumowanie.

Idźcie teraz, módlcie się za tych wszystkich, którzy badają te Orędzia. Mają wiele racji, że to czynią. Bo ci, którzy przychodzą w Moje Imię, muszą zaakceptować, że będą badani, i jest to słuszne. Dlatego też wszystkie orędzia powinny być traktowane z ostrożnością.

Idźcie teraz w pokoju i miłości. I pamiętajcie, kocham wszystkie Moje dzieci, łącznie z tymi, które pałają do Mnie nienawiścią.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Sędzia całej ludzkości