abiorę was na Łono Mojego Umiłowanego Ojca, który kocha was z żarliwością rodzica o wrażliwym sercu.


Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa

ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwao tej Misjigrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętyinne proroctwaBibliado niewierzących w te Orędziaprześladowania proroków
2012-08-08 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie pytają co rozumiem przez Słowo Boże, pozwól Mi wyjaśnić.

Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, Słowo Boże, Prawda, jest przekazywana światu poprzez te orędzia przez Dar Ducha Świętego.

Orędzia te są przedstawiane przez Trójcę Świętą i są jedynymi w swoim rodzaju, jakie kiedykolwiek były przekazywane ludzkości przez proroka.

Powodem tego jest to, że jest to ostatnia misja, ostateczna forma Bożej komunikacji i interwencji przedstawianej światu z powodu Mojego Powtórnego Przyjścia.

Nigdy nie przeszkadzajcie mocy Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech.

W tych orędziach Głos Ducha Świętego wylewa się, aby uratować ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie orędzia przekazywane wam przez Moją Ukochaną Matkę i będzie wam odpuszczone.

Bowiem wszyscy macie prawo do rozeznawania takich Świętych Orędzi ze względu na wasz dar wolnej woli.

Jednak, gdy odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, jest to wieczny grzech i tylko cud zatwierdzony przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie milczeć w razie wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek boskiego orędzia przekazywanego światu i modlić się za wizjonera. Módlcie się i postępujcie zgodnie z waszą wiarą i nie przestawajcie na swój sposób oddawać czci Bogu. Ważne jest, abyście tak czynili.

Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa, które jest uznawane za grzech niemożliwy do odpuszczenia.

Musicie prosić Boga, aby wam teraz przebaczył, ponieważ jeśli dalej będziecie z premedytacją prowadzić kampanię w celu powstrzymania głosu Ducha Świętego, Głosu Trójcy Świętej i twierdzić, że jest to głos złego ducha, ani nie będzie wam to wybaczone, ani też nie będziecie mogli otrzymać takiej możliwości, gdyż to jest grzechem ciężkim.

Wielu chrześcijan w dobrych intencjach odrzuca to dzieło od siebie. Orędzia, jak mówią, nie są zgodne z Pismem Świętym.

Jeżeli tak mówią, to nie znają Prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym.

Oni albo atakują te orędzia na podstawie pogłosek rozpowszechnianych przez innych, którzy twierdzą, że znają Prawdę albo uznają je za nieprawdziwe w oparciu o swoją błędną interpretację Prawdy.

Co gorsza, oni przeinaczają prawdę i porównuję te orędzia z nowymi i niedorzecznymi interpretacjami Pisma Świętego.

Posłuchajcie teraz Mnie, waszego Jezusa, gdy wam to mówię.

Arcykapłani za Moich czasów na ziemi próbowali przeinaczyć Prawdę o Bożych Prawach, aby usprawiedliwić odrzucenie Mnie przez siebie.

Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu.

Ogłosili Mnie kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżali Mnie o Herezję.

Mówili, że bluźnię przeciwko Prawom Kościoła i że pogwałciłem Szabat, sprawując Paschę w inny dzień niż ten, który uważali za właściwy.

Nie tylko źle Mnie zrozumieli, ale otwarcie Mnie odrzucili, ponieważ nie byli przygotowani na przyjęcie prawdziwego Mesjasza w tamtym czasie.

Oni nie byli gotowi.

Nigdy nie przypuszczali, że w swoim życiu będą świadkami nadejścia prawdziwego Mesjasza.

Byli tak mocno pochłonięci byli swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi przepisami - które w tamtym czasie wywyższały ich przywódców i umieszczały ich na cokołach, jako prawdziwych królów ich kościoła, że nie było miejsca w ich sercach dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości.

To samo stanie się ponownie, gdy przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście.

Faryzeusze nie mogli zrozumieć znaczenia pokory.

Nie mogli zaakceptować tego, jak działa Bóg, że nie wywyższa potężnych czy najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele, aby przez nich ujawnić swoje plany lub ostrzec swoje dzieci.

Bóg wybrał proste, pokorne i szczodre serca, aby przekazać swoje ostrzeżenia dla ludzkości.

Podniósł słabych i wywyższył ich przez cierpienie, którym oczyścił ich serce, aby mógł się z nimi porozumiewać. Dzięki temu jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka przeszkadzała w przekazywaniu Prawdy.

Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawnych proroków. Znęcali się nad wybranymi duszami przez które Bóg się porozumiewał z ludźmi.

Czy myślicie, że w waszym, dzisiejszym świecie będzie cokolwiek inaczej?

Czy wy, Moi oddani naśladowcy i wy, którzy uważacie się za ekspertów w Moim, Chrześcijańskim Kościele lub innych Kościołach, którzy wierzycie w Mojego Ojca Przedwiecznego, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boże?

Nie. Zrobicie dokładnie to z prorokami, prawdziwymi prorokami, co od początku z nimi robiono. Będziecie oczerniać ich w Imię Mojego Ojca.

Ale pamiętajcie o tym. Gdy Prawda zostanie wam ostatecznie objawiona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani za winnych tego jednego grzechu wiecznego. To znaczy, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu.

Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone.

Jeśli zaprzeczacie darowi prorokowania, także będzie wam odpuszczone.

Ale, jeśli będziecie powstrzymywać ostateczny plan zbawienia przez ośmieszanie go w sposób otwarty i gromadzenie wierzących z Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus