Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa.


Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana

schizmafałszywa doktrynado duchowieństwaUkrzyżowanieKościół Katolicki
2012-07-30 01:00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy byłem w agonii w ogrodzie, największą obrzydliwością jaką pokazał Mi szatan była niewierność Katolickiego i Apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych.

Tam właśnie szatan dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał mi oziębłe sługi Kościoła w tych waszych czasach.

Pozwolili oni dumie i fałszywym prawdom, dominującymi przez ich tolerancję grzechu dać się zaślepić na Prawdę Bożą.

Ich przywiązanie do ziemskich spraw powoduje, że wielu z Moich świętych sług nie ma litości ani pokory w swoich duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości, niezbędnej, aby uratować ich dusze.

Tak wielu obróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają dzieci Boże.

Poprzez promowanie tolerancji w imię Boga, przedstawiają fałszywe doktryny, które maskują Prawdę.

Ci odszczepieńcy w Moim Kościele na ziemi, którzy twierdzą, że tworzą nowy typ wyznawców w imię Kościoła katolickiego, ale którzy zaprzeczają Moim naukom, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół.

Ten zły duch spowodował już straszny grzech zepsucia Mojego Kościoła, a teraz chce wbijać ostatnie gwoździe, aby ukrzyżować Mój Kościół, a następnie wrzucić do piekła te Moje wyświęcone sługi, którzy bezczeszczą Słowo Boga poprzez ułatwienie przyzwolenia na grzech wśród dzieci Bożych.

Ich grzech bicia Mnie w twarz, poprzez afiszowanie się nieprzyzwoitością przede Mną i utrzymywanie, że jest to akceptowane i tolerowane przez Boga, zostanie surowo ukarany.

Ośmielają się poprzez grzech pychy i kłamstwa wprowadzać dusze w błąd i kierować je do jaskini ciemności, nie rozumiejąc tego, że skazują oni dusze na jezioro ognia.

Wielu z Moich wyświęconych sług jest wprowadzanych w błąd i o tym nie wie. Ale wiele takich sług, nawet jeśli są uczciwi wobec siebie, jest zdezorientowanych.

Są wreszcie tacy, którzy udają, że są Moimi wyświęconymi sługami, lecz pochodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii celowo przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani.

Zadają mi oni tak straszne cierpienia. Nie tylko niszczą dusze, lecz świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pożre.

Popełniają ohydne czyny na Moich ołtarzach przed Najświętszym Sakramentem, ale niewielu wie, że popełniają oni takie czyny. Jednak tęsknię za ich duszami.

Mój Kościół katolicki został rozdarty na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana. Choć słudzy Mojego Kościoła mogą zostać zwiedzeni i zniszczeni przez bestię.

To jest Mój czas, aby interweniować i pomóc im wznieść się ponad te straszne męczarnie.

Potrzebuję was, Moi wyznawcy i tych wyświęconych sług spośród was, którzy rozumieją co się dzieje, do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

O, Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać

schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą

i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni

w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.

Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.

Błogosław ich, Drogi Jezu, w tym czasie i osłoń ich Twoją

Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.

Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.

Amen.

Moi wyświęceni słudzy są podporą Mojego Kościoła.

Są pierwsi w kolejności, aby zmierzyć się ze strasznym atakiem szatana w tym czasie.

Pomóżcie Mi kierować nimi na drodze do ratowania resztek Mojego Kościoła, gdyż zmierza on do schizmy, która wkrótce zostanie wywołana przez Fałszywego Proroka.

Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania Mojego Kościoła silnym w czasach, które nadchodzą.

Wasz Jezus