Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce

o tej MisjiMatka ZbawieniaNowy RajgrzechKsięga Prawdymodlitwa za wrogów tej misji
2010-11-12 03:00

Napisz to, Moja córko. Godziny mijają. Nie lekceważ Mojej prośby o opublikowanie Mojego ostrzeżenia dla ludzkości. Teraz trzeba pokutować. Moje dzieci muszą teraz usłyszeć Moje ostrzeżenie. Moja córko, skontaktuj się najpierw z grupami chrześcijańskimi, by przekazać im Moje prośby.

Bądź silna. Wybrałem cię do tego Dzieła, aby Moje błagania o odkupienie zostały szybko usłyszane. Pisz tę Księgę i przekazuj Moje Orędzia, posługując się nowoczesnymi środkami przekazu, takimi jak Internet i media. Ponieważ Moja prośba jest pilna, będę cię trzymał za rękę, abyś mogła zrozumieć to Orędzie.

Jesteś silniejsza niż myślisz. Codziennie módl się więcej do Mnie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nie lękaj się. Dlaczego jesteś tak przestraszona? Życie Wieczne, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno, należy powitać radośnie. To właśnie o to człowiek zabiega od początku czasu. Nie daj się zwieść atrakcjom, które ziemia ma do zaoferowania. Nie mają one żadnego znaczenia w porównaniu ze wspaniałością Królestwa Mojego Ojca. Otrzymasz wsparcie, gdy tylko plan względem ciebie zacznie się realizować.

Tych kilka ostatnich dni było dla ciebie przytłaczających, a jednak przyjęłaś w swoim sercu to, o co cię proszę. Jest to trudne i być może trochę przerażające, żebyś zrozumiała to wszystko, ale ważne jest, że Mi ufasz.

Trzymaj Mnie w swoim sercu i oprzyj się na Mnie. Porzuć wszelkie wątpliwości, które masz, a twoje zadanie będzie łatwiejsze. Musisz przypomnieć ludziom o Moich obietnicach i odnieść się do Mojego spisanego Słowa. Powróć do Pisma, by nabrało to sensu. Nigdy nie lękaj się przypominać ludziom, jak ich grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce i przeszywają Duszę Mojego Ojca Przedwiecznego.

My, Moja Matka i wszyscy święci, będziemy trzymać cię za rękę i damy ci siłę. Zostanie ci udzielone praktyczne prowadzenie i ukazane nowe możliwości, by pomóc ci w twoim Dziele.

Strzeż się tych, którzy stwarzają przeszkody, aby opóźniać cię w twoich przekazach. Módl się za nich i idź dalej. Wiem, że jesteś zmęczona, ale na Moją prośbę należy odpowiedzieć szybko.

Nadszedł teraz czas, abyś odpoczęła, Moje dziecko. Reagujesz właściwie, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawaj.

Twój umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus