Kocham was. Nigdy was nie opuszczę


Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów

do duchowieństwawalka z tą Misjąinni prorocyprześladowania prorokówBoże Prowadzenieto pokolenieostatni prorokspełniona przepowiedniasamotność i odrzucenie prorokawizjonerzy
2012-07-13 23:05

Moja szczerze umiłowana córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera.

Prorok zawsze będzie wyrzutkiem, zostanie znienawidzony, będą się go obawiać i będzie odizolowany.

Prorok będzie zawsze pracować samotnie, jakby wyrzucony na pustynię. Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie głos Boga.

Moja córko, gdy czujesz się samotna i opuszczona pamiętaj, że to samo odczuwali prorocy w przeszłości. Wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nim zadania.

Większość z nich wiedziało, że nie są godni, aby przekazywać święte Słowo Boże, ale przyjęli boskie wezwanie z Niebios, ponieważ zostali posłani.

Z tego powodu, że byli oni wysyłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, ale mimo to, nie było im łatwo.

Każde słowo, które oni wypowiedzieli, zostało odrzucone im z powrotem w twarz.

Każde słowo rozszarpywano w synagogach i świątyniach powstałych na chwałę Bożą. Wielu z nich zostało wyrzuconych przez rodaków i nie mogli już powrócić do miejsc swojego urodzenia.

Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci jak zagubiony syn. Tak więc pracowali i żyli w samotności nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić.

Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli strachu, gdy mówili Jego głosem.

Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i Słowa Bożego.

Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, bo wiedzieli, że Prawda Boża jest pokarmem życia.

Bez tej Prawdy, dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania zapowiedzianych proroctw. A także nie byliby w stanie przyjąć Praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości.

Odrzuceni, wyśmiani, odsunięci na margines i uważani za dziwaków, podobnie jak Ja podczas Mojego pobytu na ziemi, wciąż głosili Słowo Boże. Ich słowa żyją wiecznie. Oni nigdy nie umrą, ponieważ wypowiadali słowa Pana, Boga Najwyższego.

I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama, jak głos na pustyni.

Będziesz lekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Tym razem z tą różnicą, że proroctwa te będą ujawniać się w twoim życiu i Prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu.

Uwierzą wtedy, gdy doświadczą Ostrzeżenia.

Proroctwa Pieczęci, gdy je otwieram i ujawniam tobie ich zawartość, będzie również dowodem na to, że mówię do świata przez ciebie Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Będziesz słuchana, choć wzywam cię do zachowania milczenia i nie udzielania komentarzy tym, którzy będą ci zaprzeczać lub cię prowokować.

Jeszcze nie rozumiesz znaczenia tych orędzi. W odpowiednim czasie zrozumiesz. Do tego czasu nie masz uprawnienia, by bronić Mojego Słowa.

Wszelkie próby jakimi będziesz poddawana będą miały na celu podstępne skłonienie cię do odpowiedzi w nadziei, że zostaniesz przyłapana na braku wiedzy. Zatem musisz zachować spokój, pozostać w samotności i być anonimową, dopóki nie udzielę ci wskazówek.

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów.

Ta misja jest chroniona przez Niebiosa i nie zostanie zniszczona.

Idź w pokoju i zrozumieniu, Moja córko.

Twój Jezus