Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę

Armia Resztymoc modlitwyBoża KaramaterializmwładzaNowy Rajwierność JezusowiWielki UciskOstrzeżeniegłódpieniądzemiłość do Bogatrzecia wojna światowakontrola nad ludzmikolejność wydarzeńwezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieciemność na świeciepodział ludzkościznaczenie pokutyfałszywi mesjaszeJezus nie będzie chodził po Ziemiprzed Powtórnym Przyjściemplagi
2012-07-13 16:25

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bowiem przez zrozumienie tej kolejności, zyskają wiedzę, która umożliwi im przyczynić się do złagodzenia Kary.

Mój Ojciec Przedwieczny ześle Ostrzeżenie jako ostatnią deskę ratunku, aby wlać do ludzkich serc światło Boga, światło Prawdy.

Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, ponieważ nie byliby godni Królestwa Mojego Ojca.

Jest to Boży Akt Wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego dziedzictwa.

Ze względu na wielką ciemność ogarniającą Ziemię w tym czasie, kiedy światło Boga już jest bardzo nikłe, ten Boży Akt jest koniecznością.

Oddzieli dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będą się trzymać bestii i całej chwały, którą ona obiecuje im na tej ziemi. To strata czasu dla tych biednych dusz, ponieważ muszą one wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki.

Ziemia zostanie zastąpiona nowym Rajem, do którego nie będą mogli wejść, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.

Wielu pozostanie w ciemności. Wiele będzie nawróconych natychmiast. Jeśli większość ludzi okaże skruchę Wielki Ucisk nie będzie tak dotkliwy.

Podobnie Wojna Światowa nie odegra takiego wpływu, jeśli większość ludzi zacznie po Ostrzeżeniu pokutować.

Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę.

Dużo się módlcie, aby wojna i kara, która po niej nastąpi zostały złagodzone i by można im było zapobiec. Tylko dzięki wierze ludzkości i wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, można będzie to osiągnąć.

Moja córko, to nie Ja, twój Jezus przyniosę te straszne cierpienia. Dokonają ich niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i kontrola nad światem dla własnego zysku jest nienasycona.

Podczas, gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i ochoczo czekało na Moje Powtórne Przyjście, będzie także więcej zamieszania.

Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem i ludzie dadzą się zwieść.

Pamiętajcie, co mówiłem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem wśród chmur.

Zlekceważcie każdego, który będzie twierdził, że jest Mną w ciele, gdyż tak się nie stanie.

Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja zbawienia dusz, wszystkich dusz, zanim wrócę.

Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, gdyż będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was życie wieczne.

Wasz ukochany Jezus