Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia


2012-07-08 17:17

Moja szczerze umiłowana córko, wielkie odstępstwo, o którym mówiłem nabiera teraz tempa na całym świecie.

Tym razem rozprzestrzenia się jak zasłona nad Moim Świętym Kościołem na ziemi i zaciemnia jego zdolność widzenia, jak gęsta mgła.

Jest to czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

Po jednej stronie będziecie wy, Moi kochani wyświęceni słudzy, którzy podążacie za Moim nauczaniem i którzy nigdy nie odeszliście od niego.

Po drugiej stronie będą tacy księża i inni przywódcy Moich Kościołów Chrześcijańskich, którzy są pod wpływem współczesnego życia i którzy będą bezcześcić Moje Prawa.

Będą oni ulegać presji ludzi oczekujących okazania tolerancji w imię Boga poprzez zmianę Bożego Prawa dopasowanego do ludzkich potrzeb.

Są oni pełni pychy, zuchwalstwa i ziemskich ambicji. Nie będzie dla nich miało znaczenia to, jeśli zmienią Sakramenty Święte, aby pasowały do ich grzesznego programu.

Nie, będą oni ułatwiać popełnianie aktów obrzydliwości w Kościołach Mojego Ojca i wszystko to w imię praw obywatelskich i tolerancji.

Będą zezwalać na grzech i obrażać Mnie przez wystawienie takich grzechów na pokaz przed Moimi Świętymi Tabernakulami, oczekując Mojego zezwolenia na te ohydne czyny.

Wkrótce zlikwidują sakramenty, aby dopasować się do wszystkich ludzi.

W ich miejsce odbędą się uroczyste przyjęcia i inne formy rozrywek.

To będzie Nowy Światowy Kościół, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie, ale nie będzie czcił Boga.

Zostanie on zbudowany z tajemniczymi symbolami satanistycznymi, widocznymi dla wszystkich i będzie ubóstwiał bestię.

Każdy grzech, który jest odrażający dla Mojego kochanego Ojca będzie publicznie czczony i miliony ludzi uzna ich prawa demoralizacji, za wartościowe w oczach Boga.

Moi święci słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli potajemnie odprawiać Msze albo zostaną uwięzieni.

Nabiorą sił i zostaną napełnieni Duchem Świętym, będą nadal karmić dzieci Boże Pokarmem Życia.

Muszą sprawić, aby wszyscy, których prowadzą, otrzymali ochronę w postaci Pieczęci Boga Żywego.

Zbliża się czas wybudowania Nowej Świątyni na cześć Bestii.

Zostanie wybudowana w ramach dyktatury antychrysta, który wkrótce wejdzie na scenę światową, jako człowiek pokoju.

Zbierzcie się wszyscy, Moi wyznawcy, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznajecie Mój głos, musicie rozpocząć przygotowania, aby zapewnić Mojemu Kościołowi na ziemi siłę do przetrwania prześladowań, które są przygotowywane.

Schronienia będą gotowe do użycia przez was na czas, gdyż pouczam Moich wyznawców już od pewnego czasu, aby mieć pewność, że spełnią one swoje zadanie.

To prześladowanie będzie krótkie, choć bolesne, ale przetrwacie.

Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia.

Będzie roztaczać wspaniały obraz tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Będzie przekręcać każdy grzech, aby wydawał się możliwy do przyjęcia w oczach Boga.

Ale musicie wiedzieć, że takie obrzydliwości oburzają Mnie i biada tym, którzy pójdą tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.

Grzech zawsze będzie w Moich oczach grzechem.

Czas tego nie zmieni. Nowe zasady dopasowane do ludzkich pożądań grzesznych rozrywek, nigdy nie zostaną przeze Mnie zaakceptowane.

Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, gdyż nastąpi ono bardzo szybko.

Wasz Jezus