Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej ważnej misji, największej jaka została zorganizowana


Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże


2012-07-07 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie, gdy ci, którzy Mnie kochają mówią, że nigdy bym nie przemawiał w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to uradowałoby się Moje Serce i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych.

Moje Boskie Usta przekazują przez te orędzia, jak należy się przygotować na Moje Powtórne Przyjście.

Przygotowanie do Moich urodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby postawić dzieci Boże w stan gotowości na przyjście Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odrzucają to, że Mój Ojciec mógłby posłać Swoich proroków, aby zapowiedzieli Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewielu tak naprawdę wie o tym, w jaki sposób Mój Ojciec Przedwieczny przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moi duchowni, Moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć Moje obecne wołanie, gdyż potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu z nich nie odpowie. Odrzucą Mnie poprzez odrzucenie Moich orędzi.

Zrozumieją Prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno.

Moja córko, nigdy nie bój się publikować Moich orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające.

Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże.

Żaden człowiek nie jest uprawniony, aby ci nakazywać, żebyś zaprzestała przekazywania Świętego Słowa Bożego.

Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo one nie są ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie Chrześcijanami, a którzy pogardzają Moimi orędziami mówię to.

Rozszarpując Moje Słowo na kawałki, poprzez uznawanie Moich orędzi za obraźliwe i ośmieszanie Mojego Słowa, zrywacie połączenie z Moim sercem.

Nie potraficie przyjąć Moich orędzi, gdyż myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiadane. Ale tak nie jest, padliście ofiarą zwodziciela, który zaślepił was na Prawdę.

Wołam do was wszystkich, po raz kolejny, abyście wzywali Mnie, waszego kochanego Jezusa i pozwolili Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, abyście Mnie rozpoznali.

Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas wypełnienia się proroctwa Daniela i Pieczęci z Księgi Apokalipsy, które zostaną otwarte przeze Mnie, Baranka Bożego.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia życia wiecznego wszystkim tym, którzy są Mi wierni, realizuje się.

Upewnijcie się, że jesteście odpowiednio przygotowani na to Chwalebne Wydarzenie.

Wasz Jezus