Kocham was i prowadzę


Zryw świata arabskiego - trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych

masoneriawojna na Bliskim WschodzieżydziBliski Wschódinformowanie o OrędziachEuropatak zwane teorie spiskoweKaddafiwojna religijna
2011-02-17 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, jestem dzisiaj pełen radości, dlatego że ta ważna seria Orędzi jest teraz przygotowywana do wydania dla całej ludzkości. Zobaczysz wkrótce, że wszystkie kraje odnajdą te Orędzia. Nie martw się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ przez cały czas będę chronił ciebie i twoją rodzinę. Choć jestem pełen Miłości do ciebie, Moje dziecko, Moje Serce jest rozrywane głębokim smutkiem z powodu cierpienia, które jest obecnie powodowane przez przebiegłe stowarzyszenie, spiskujące, by zawładnąć państwami.

Uczynią to, przemyślnie usuwając przywódców*. Następnie zaoferują pomoc. Potem będą kupować przyjaźń nowych reżimów, dopóki nie będą ich kontrolować. Ta nowa kontrola będzie gorsza niż żądni władzy dyktatorzy, którzy zostali obaleni w imię wolności.

Patrz teraz, Moja córko, na tempo, z jakim świat arabski zjednoczy się przeciw Mojemu narodowi, Żydom. Patrz, jak wszyscy ich sprzymierzeńcy odejdą, pozostawiając ich wystawionymi.

Moja córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, to po tym, jak dokona się nawrócenie, Moje Słowo będzie chętniej słuchane. Będzie to czas dla Moich świętych wyznawców, by zjednoczyć się w oporze przeciwko tyranii, która powstanie w świecie zachodnim, szczególnie w Europie. Walczcie o wasze prawo do modlitwy. Jeśli tego nie uczynicie, będzie to nie wojna religijna, ale wojna ludobójcza.

Wkrótce trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych, jeden po drugim. Pamiętajcie, że każdy zostanie zamordowany z powodu spisku niegodziwej grupy - organizacji działających na rzecz kultury, które panują we wszystkich narodach - choć nie możecie ich zobaczyć, ponieważ są tchórzami. Nie będą się jednak długo ukrywać. Kiedy przejmą kontrolę, będą się starali skupić na sobie waszą uwagę i będą żądać szacunku.

Ostrzeżenie pomoże wszędzie ratować wszystkie Moje dzieci. Nawrócenie, Dar ode Mnie, zostanie dane nawet tym, którzy spiskują i planują przejęcie kontroli nad Bożą ziemią. Gdyby mogli zrozumieć, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć, może by i przestali. Ale oni są ślepi.

Więcej Moich aniołów**, którzy teraz przenikają ziemię jako istoty ludzkie, pomoże ukazać Prawdę tym biednym, zagubionym duszom. Wielu się nawróci. Pozostali - nie.

Moja córko, idź szybko szerzyć to Słowo. Masz tylko tygodnie. Wykorzystaj każdy dostępny ci środek. Okaż odwagę. Czyń absolutnie wszystko, by umożliwić wszystkim Moim dzieciom, wszystkim narodom zrozumienie znaczenia Mojego szczególnego Daru - kiedy wyciągnę z Nieba Moją Rękę, by zbawić ich dusze.

Ci, którzy nie nawrócą się od razu, uczynią to przed prześladowaniem, kiedy coraz więcej dusz będzie do Mnie powracać. Będzie to bardzo trudny czas dla wszystkich. Ale bądźcie cierpliwi, przed wami są dobre czasy, kiedy pokój powróci na ziemię. Moje dzieci, po tym wezwaniu do przebudzenia się, ujrzą Miłość, którą mam, i przybędą z powrotem, rzucając się w Moje Ramiona. Wtedy, kiedy to się stanie, utworzy się Moja Armia i obroni Moje Królestwo przed zwodzicielem, którego panowanie będzie bardzo krótkie.

To jest punkt zwrotny w historii ludzkości, dzieci. Już wkrótce to zrozumiecie. Wtedy pomimo każdej sceptycznej myśli, którą będziecie mieć w czasie Ostrzeżenia - kiedy ono nastąpi, otworzycie wasze serca na Prawdę.

Idź teraz, Moja córko, w pokoju i Miłości dla całej ludzkości.

Jezus Chrystus

Król Żydów

* Wizjonerka chciałaby jasno powiedzieć światu, że powodem, dla którego nie może umieścić imion przywódców (dwóch z nich jest ze świata arabskiego i jeden z Europy kontynentalnej), jest szacunek dla ich rodzin i uniknięcie nadmiernej rozpaczy. Przekazała jednak to Orędzie kilku duchownym i mediom z zastrzeżeniem, by byli gotowi do publikacji, gdy tylko te zabójstwa będą miały miejsce - już wkrótce (wszystkie w niedługim odstępie czasu od siebie).

** Rozumienie wizjonerki jest takie, że odniesienie do "aniołów" wskazuje na posłańców, którzy zostali wybrani na świecie, aby przekazywać Boskie orędzia, by pomóc szerzyć nawrócenie.