Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Armia ResztyPowtórne PrzyjścieNowy Rajwezwanie do nawróceniainni prorocymodlitwa za niewierzącychApostołowiedwanaście narodówżycie w Nowym Rajudo wierzących w te Orędziamodlitwa za rodzinęaniołowieJezus jedyną drogą do zbawieniaMaryja Królowa Nieba i Ziemi
2012-06-26 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak jak Raj stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci na początku.

Jak radośnie aniołowie śpiewają, gdyż czas odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości dla niedowierzającego świata jest bardzo bliski.

Zostanie ona przedstawiona przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na sygnał Mojego Powtórnego Przyjścia.

Tobie, Moja córko, będzie powiedziane, abyś to ogłosiła, zaraz przed tym, zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.

Każde wezwanie z nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione w tym celu, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki Dar.

Wtedy będzie już za późno dla tych biednych dusz. Będą one poza zasięgiem pomocy po tym, gdy Moje Miłosierdzie zostanie odrzucone Mi w twarz, jako ostateczne wyrzeczenie się.

Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana.

Zbierzcie Moich wyznawców. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Moich owiec. Nigdy nie rezygnujcie z waszych modlitw, aby ich uratować.

O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i ulgi.

Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy ziemia, jak wiecie zmieni się, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będą się radować w czystej, pełnej miłości i harmonii.

Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.

Wszyscy będziecie mieć własne mieszkanie pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Zobaczycie jak wasze dzieci się pobierają, mają dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin powstałych z martwych.

To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, którą można sobie wyobrazić.

Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, wszystkie oznaczone przez dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Matki Niepokalanej, wszystkie będą Mi podlegać wraz z Moimi Apostołami i Prorokami.

To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, od czasu, gdy stworzył On Raj na Ziemi. Każdy, kto je odrzuci, zginie.

Módlcie się za wszystkie dzieci Boże o czyste dusze, aby umożliwić im powrót do domu, Królestwa Mojego Ojca na Ziemi, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus