Proszę, nie pozwólcie Mi stracić was teraz. Kocham was, Moje dzieci. Płaczę, gdy błagam was po raz ostatni, abyście nie odrzucali Mnie na rzecz zwodziciela.


Kiedy szerzycie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje

ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwanie osądzajciePowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch Świętymodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokwierność JezusowiUkrzyżowaniewalka z tą Misjązdrada duchownychnie lękajcie siędo kapłanówprześladowania prorokówKościół - ciało Chrystusaczyściecto pokolenieprzestroga przed potępianiem tych Orędziprześladowanie chrześcijaństwaból ZbawicielaZmartwychwstaniehipokryzjapodział ludzkościduchowa zazdrośćantychryst światowym liderempycha oślepiabramy piekielne nie przemogą Kościoła
2012-06-24 17:30

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale obnoszą się ze swoją znajomością Jego Praw. Są obłudnikami.

To oni twierdzą, że przestrzegają Przykazań Mojego Ojca, uważając, że mogą potępiać tych, którzy grzeszą.

Pierwsi, by wykorzystać Pismo Święte do głoszenia kłamstw, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, oni bardzo Mnie obrażają.

To są ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

To są ludzie, którzy wyrażają wątpliwości wobec Moich wizjonerów wysyłanych przez Niebo na przestrzeni wieków, a następnie próbują podważyć ich wiarygodność przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu nie jest Mi wierny.

Każdy, kto stawia siebie ponad swoich braci i siostry, jako duchowy i intelektualny zwierzchnik musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną wersję Prawdy zostanie ukarany.

Każdy człowiek, który powstaje i głosi Prawdę, ale odrzuca Moje Słowo udzielone światu w tych czasach ostatecznych zostanie przez Mnie odrzucony.

Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara.

Kiedy rozszerzacie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ w ten sposób nie tylko głosicie kłamstwa, ale uniemożliwiacie przekaz Słowa Bożego.

Proszę o natychmiastowe zaniechanie waszych kampanii prześladowań i oszczerstw. Nigdy nie powstrzymacie Mojego Słowo przed wysłuchaniem.

Dlaczego uporczywie nękacie tę Misję? Czy do tej pory nie przekonaliście się, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się tak, jak to ma miejsce, gdyby Moje Orędzia nie pochodziły z Nieba?

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby powstrzymać Moje Święte Orędzia od przekazywania ich światu.

Przekaz dla Duchowieństwa:

Wy, którzy zobowiązaliście się przyrzeczeniem, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie potępiacie Moje orędzia i przeszkadzacie Mi, Jezusowi, w tej misji zbawiania dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Będziecie cierpieć za to i wasz Czyściec będziecie przeżywać na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego wykroczenia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków doprowadzi was do duchowej pustki, a wasze dusze będą cierpieć udręki jak nikt inny.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, gdy teraz mówię do was, musicie zamilknąć. Musicie modlić się o rozeznanie zanim zdecydujecie się odrzucić Moje Święte Słowo.

Tysiące Moich wyświęconych sług nie rozpozna Mojego Słowa, wysłanego przez tego proroka na czasy ostateczne. Jak to bardzo rani Moje serce.

Wielu upadnie pod panowaniem antychrysta i porzuci Mój Kościół na Ziemi.

Wielu Moich wyświęconych sług przyłączy się do prześladowców Mojego Kościoła. Kuszenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, by Mnie odrzucić, a wasza duma uniemożliwi wam dostrzeżenie tego.

Wielu z moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby obronić Mój Kościół na ziemi. Wielu będzie trzymać z Fałszywym Prorokiem i porzucą Moje owce, których wiara umożliwi im szukanie Prawdy.

Czyż nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czyż nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał własne ukrzyżowanie, tak jak Ja?

Będzie umęczony. Będzie wydawał się ukrzyżowany i wielu będzie myślało, że umarł. Ale podobnie do Mojego Zmartwychwstania, powstanie do życia, abyście widzieli, że nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów w których żyją, by byli teraz czujnymi, gdyż Mój Kościół na Ziemi cierpi największe prześladowania od swojego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć oczy.

Kiedy myśleliście, że powinienem przyjść i was ostrzec? Czy sądziliście, że to nastąpi kiedyś w przyszłości? Że to nie wydarzy się za waszego życia?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski.

Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych, po wszystkich próbach nawrócenia większości ludzkości.

Waszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest zachowanie otwartego umysłu, serca i duszy.

Pragnę, abyście odpowiedzieli na Moje błagania o pomoc w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Pójdźcie za Mną. To wasze powołanie.

To dlatego przyrzekaliście wierność Mi, waszemu Jezusowi.

Nie składaliście przyrzeczeń na własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi się prowadzić i pomóc obronić Mój Kościół na Ziemi.

Kościół Mój odniósł wielkie szkody. Składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważni i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby strach lub bestia pożarły wasze dusze.

Posłuchajcie Mojego Słowa zanim potępicie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich orędzi bez uprzedniej modlitwy o rozeznanie. Nawet wtedy musicie uważać, abyście nie pozbawiali dzieci Bożych daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które są spragnione Prawdy Mojej Nauki.

Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo, przekazywane temu prorokowi, pamiętajcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie objawiona. Ale wówczas dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwracanie dusz od Mojego Słowa, będzie już za późno.

Te dusze stracone dla Mnie, z powodu waszego złego języka, nie będą miały życia wiecznego.

Odrzucając teraz Moje Słowo albo potępiając Moje orędzia z powodu błędów, wy będziecie odrzuceni. Nie nadajecie się do prowadzenia Moich owiec.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus