Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.


Maryja Panna: świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa

Armia Resztymoc modlitwymodlitwa za grzesznikówrola postumodlitwa za niewierzącychmodlitwa o nawróceniewezwanie do modlitwyczym jest Ostrzeżenieradujcie siędo wierzących w te Orędziaciemność na świecie
2012-06-23 10:50

Moje dzieci, wzywam was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy za nawrócenie grzeszników i kontynuowanie swoich codziennych modlitw.

Post pozwoli zbawić wiele dusz i jest wielkim Darem dla mojego umiłowanego Syna.

Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od mojego Syna.

Jakże płacze On w tym czasie. Kocha ich tak bardzo, a patrzenie na to łamie Mu serce, szczególnie gdy widzi niewierność tych, którzy uznają, że On jest prawdziwym Synem Boga Najwyższego.

Świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa. Stał się on miejscem dezorientacji, nienawiści, zamieszania i niepokoju.

Znajduje się on jakby w stanie Piekła, choć nie aż tak przerażającym i bolesnym. Jednak to moc złego stworzyła te nienawistne napięcie w zasięgu którego znajdują się wszystkie dzieci Boże.

Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który jest rozprzestrzeniany w każdym narodzie przez ciemności. Tak wielu ludzi jest zaślepionych przez te ciemności, że nie mają nadziei.

Wiele osób, które nie zwracają się do Boga i kroczą swoimi ścieżkami, odczuwają z tego powodu wiele smutku.

Ci, którzy kochają Boga, ale mało uwagi poświęcają Jemu na modlitwie są tak samo bezradni.

Tylko modlitwa, oddanie i poświęcenie mogą przybliżyć do Boga. Nic innego nie przyniesie wam pokoju.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które czczą fałszywych bogów. One potrzebują w tym czasie dużo modlitwy.

Módlcie się za kuszonych przez złego, którzy przysparzają cierpienia tym, nad którymi sprawują władzę.

Zostało im niewiele czasu do Spowiedzi, Ostrzeżenia. Kiedy nadejdzie ten dzień będą musieli okazać pokorę, kiedy prawda im się objawi.

Wielki plan mojego Syna, aby zbawić wielu ludzi ma się właśnie objawić światu.

Wielu nie zostanie zbawionych.

Dlatego na wszystkich Jego ukochanych wyznawcach spoczywa wielka odpowiedzialność, aby modlić się teraz o nawrócenie i zbawienie jak największej liczby dusz.

Idźcie w pokoju moje dzieci bez obaw, wiedząc, że mój Syn jest zawsze miłosierny.

Chce uratować wszystkich, a Spowiedź jest Darem, który On okaże światu.

Ostrzeżenie jest największym Darem dla ludzkości od Jego Śmierci na Krzyżu.

Cieszcie się z tego, że wiele dusz może być zbawionych i otrzymać Dar Życia Wiecznego, gdyż w przeciwnym razie byłyby dręczone w Piekle na wieki.

Dziękuję, że odpowiedziałaś na to wołanie z Nieba.

Twoja ukochana Matka Boża

Matka Zbawienia