Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.


Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości

o tej MisjiJezus ZbawicielemJezus cierpiącywalka z tą Misjąinne proroctwawezwanie do rozprzestrzeniania SłowaApostołowieto pokolenieból Zbawicielaodrzucenie przez duchownychodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegoofiarowanie cierpienia
2012-06-18 20:36

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz dopuścić, aby rozpraszało cię okrutne odrzucenie Moich Świętych orędzi przez tych Moich wyznawców, o których wiesz, że są szczególnie poświęceni Mojej Świętej Woli.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie przybierze na sile, gdy Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby nic nie znaczyło.

Ból odrzucenia, który odczuwasz jest Moim bólem. Upokorzenie i ośmieszenie wymierzone przeciwko tobie jest prześladowaniem Mnie. Nie dopuszczaj na takie odrzucenie, które cię rani, ale zaakceptuj je w milczeniu.

Bądź radosna wśród twoich łez, gdyż już wiesz, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez swoich uczniów.

Jeśli pozwolisz na odrzucenie Mojego Słowa i opóźnienie cię w rozpowszechnianiu Moich orędzi, wówczas mniej dusz zostanie zbawionych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest to, aby zbawiać dusze.

Moja misja nie może być znieważona przez ludzką opinię mającą na celu osłabienie ciebie.

Słowa, które przekazuję ci tego wieczoru nie są po to, aby cię pocieszyć, ale podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu posłańców Bożych przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Dopiero te orędzia ujawniają tajemnice nadchodzących czasów i niosą błogosławieństwo potrzebne wszystkim dzieciom Bożym, aż do ostatniego dnia.

Przyjmijcie dar Mojego Słowa danego całej ludzkości, aby dać wam życie.

Bez Mojej pomocy bardzo trudno będzie wam wytrzymać próby, które są przed wami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują dzieci Boże do Powtórnego Przyjścia.

Pamiętajcie, że to wydarzy się jeszcze za życia tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich i pijcie z niego, niech napełni was darem rozeznania, abyście mogli Mi pomóc uratować dusze.

Wasz Jezus