Pamiętajcie, dzieci, że jestem obecny w waszym życiu, każdego dnia, obserwując was i prowadząc. Kocham was wszystkich.


Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

Pieczęć Boga Żywegowierność Bogumodlitwy Krucjaty
2012-06-13 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał wielki dar dla ludzkości, Jego Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie wierności Jego Boskiej Woli.

Proszę o złożenie tego przyrzeczenia przez wszystkie te dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, w tym zatwardziałych grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli

O Boże Najwyższy,

Ojcze Niebieski,

ślubuję Ci wiernie i niezmiennie czcić Cię

i być posłusznym Tobie we wszystkim, co się wiąże z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego Ukochanego, Jedynego Syna, Prawdziwego Mesjasza,

oddaję Ci dla dobra wszystkich dusz swój umysł, ciało i duszę,

byśmy mogli się zjednoczyć w Twoim nadchodzącym Królestwie Niebieskim

tak, by Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

Amen.

Musicie przyrzec wasze dusze Mojemu Ojcu Niebieskiemu, jako poręczenie waszej Wiary i na pamiątkę Mojej Śmierci na Krzyżu, aby każdy z was pił z Kielicha Zbawienia.

Wasz Jezus