Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Matka Zbawienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, aby otrzymały łaski obrony swojej Wiary

modlitwa o siłęRóżaniecwierność JezusowiKoronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa o ochronęwierność wierzemodlitwy Krucjatyrola postumodlitwa o nawróceniewezwanie do modlitwydo innych kościołówmiesiąc czerwiec
2012-06-11 12:02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są w tym czasie wzywane do zjednoczenia się i błagania o miłosierdzie mojego Ojca Przedwiecznego.

Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Ojcem i proście Go, aby chronił was i obmył drogocenną Krwią Jego Syna.

Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia zanosić modlitwy do Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata o wszelką ochronę przed złymi siłami, które teraz czają się za każdym rogiem.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, aby otrzymały łaski obrony swojej Wiary.

Nigdy nie porzucajcie nadziei, dzieci, ponieważ, gdy ślubujecie wierność mojemu Synowi i modlicie się o siły, wasze modlitwy są wysłuchiwane.

Dzisiaj proszę was, byście kontynuowali Modlitwę Krucjaty Nawrócenia i odmawiali Najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Ten miesiąc jest wyznaczony na nawrócenie wielu narodów.

Post musi trwać, aby zbawiać dusze i może być przeprowadzany, według możliwości każdego z was.

Dzieci, nieprzerwanie módlcie się o nawrócenie, które jest tak potrzebne w tym czasie.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Zbawienia