Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham.


Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób

Armia Resztymoc modlitwywalka pomiędzy chrześcijanamido duchowieństwapychaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeDuch ŚwiętyNowy RajSakramentypokoraUkrzyżowanieprześladowania prorokówmodlitwy Krucjatyból Zbawicielaprześladowanie tej Misjiogród Getsemaniodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniaprzygotowanie do Dnia Ostatniegopodział pomiędzy chrześcijanamiKorona Cierniowakluczowa prostotaczasy ostatecznedo żołnierzy Armii Reszty
2012-05-30 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, teraz się nasili.

Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.

Dopuścili oni, by ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, ale tego im było za mało, więc Mnie jeszcze prześladują.

Moje Powtórne Przyjście będzie podobne do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pierwszego pobytu na ziemi.

Moje Święte Słowo będzie podważane, krytykowane, odsunięte, a następnie odrzucone.

Pierwsi odrzucą Mnie Moi, te dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w pierwszym rzędzie, by rzucić pierwszy kamień.

Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób.

Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale tych, którzy dziś Mnie odrzucają. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.

Tak więc tymi, którzy wtedy szydzili ze Mnie i przebili Moje oko cierniem, najostrzejszym w Koronie Cierniowej, są teraz ci, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

Nie uznają Mojego Powtórnego Przyjścia ani Ostrzeżenia, które im teraz ujawniam.

Każde słowo wypowiedziane z Moich ust jest łapczywie połykane przez te pokorne dusze, jak przez dzieci w czasie głodu.

Jednak ci, nakarmieni wiedzą Prawdy Mojego Nauczania, odwracają głowy i patrzą w inną stronę.

Nie ma już pokory w duszach wielu moich wyznawców, dlatego nie będą mogli korzystać z Moich szczególnych Łask.

Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie będziecie potrafili Mnie usłyszeć.

Dopóki nie porzucicie pychy i zarozumiałości nie odczujecie mocy Ducha Świętego.

Gdy dziś Mnie odrzucacie, wbijacie pierwszy gwóźdź w Mój nadgarstek.

Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź w Mój drugi nadgarstek.

Te biedne dusze niezainteresowane Moim Nauczaniem ani Zbawieniem, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je prowadził.

One są ofiarami. Nie są one prowadzone do Mnie. Są pozbawione szansy przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.

Wzywam teraz wszystkich moich wyznawców, by się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Jedna połowa nie tylko będzie odrzucała te orędzia, ale będzie próbowała je także zakazać.

Druga połowa będzie za ich pomocą nawracać innych.

Te proste zagubione dusze, które Mnie w ogóle nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.

Łatwiej będzie im odnaleźć prawdę niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają.

Dlatego musicie się modlić o łaski, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć Mnie i pozwolić Mi przygotować was na Moje Powtórne Przyjście.

Nie wierzcie w to, że będzie łatwo iść za Mną, zwłaszcza w tych Czasach Ostatecznych.

W tym czasie cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.

Będziecie jak nowy rekrut w każdej armii. Musicie ćwiczyć, odnawiać swoje dusze, przychodzić do Mnie przez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.

Rozpowszechnianie Moich Krucjat Modlitwy będzie waszym pierwszym zadaniem.

Ty, Moja armio poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi jaka kiedykolwiek się odbyła. Zaczniecie od małej liczby, ale osiągniecie 20 milionów.

Modlitwy i cierpienia Mojego Kościoła Reszty wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników, tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się do tego, by się spotykać. Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.

Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami kierował i was umacniał.

Niech będzie również wiadomym, że ty, Moja Armio, będziesz odpowiedzialna za zbawienie milionów dusz. Dusze, które inaczej nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.

Niech Moja Miłość poruszy wasze dusze i połączy w jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Pozwólcie Mi teraz osłonić was Moją Cenną Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam pozostać wiernymi wobec Mnie bez względu na to, jak silne będą pokusy tak, żebyście nigdy nie negowali Mojego wołania do was.

Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.

Poprowadzę was w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju na każdym kroku drogi.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus