Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw


Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię

do duchowieństwamodlitwa o rozeznaniedo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówfałszywi prorocyból Zbawicielado wątpiących w te Orędziazachowajcie milczenieprzygotowanie do Dnia Ostatniego
2012-05-20 18:10

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz dzieciom Bożym, że Moi Prorocy w dzisiejszym świecie będą odrzucani, tak jak byli na początku.

Ci, którzy twierdzą, że przychodzą dzisiaj w Moje Imię, ale nie otrzymują orędzi od Boga, będą obejmowani i przyjmowani.

Ci, którzy głoszą Moje Święte Słowa i którzy prorokują w imię Mojego Ojca, będą cierpieć największe odrzucenie.

Księża i duchowni będą dzisiaj atakować Moich Proroków, ponieważ szatan zaślepia ich na Moje Święte Słowo.

Niech każdy człowiek, który próbuje powstrzymać prawdziwych proroków Boga wie, że w oczach Boga popełnia ciężki grzech.

Wyświęceni słudzy i ci, którzy głoszą prawdę Mojej Nauki zostaną ukarani, gdyby próbowali szkodzić tej Świętej Misji.

Wy, którzy nie wierzycie w Moje Święte Słowo głoszone światu w tym czasie, musicie zamilknąć.

Ponieważ, jeśli tego nie zrobicie i potępicie Mnie, będziecie pociągnięci do odpowiedzialności, a wówczas wy będziecie płakać i błagać Mnie, aby wam przebaczył.

Wtedy, szkody jakie wyrządzicie, będziecie przeżywać tam, gdzie przebywają utracone dusze.

Nigdy nie odrzucajcie Mojego Świętego Słowa przekazywanego wam przez proroków.

Obejmijcie je i przyjmijcie, gdyż jest jeszcze dużo pracy do wykonania, by przygotować całą ludzkość do Mojego Nowego Królestwa.

Pamiętajcie o tym.

Człowiek wtedy odrzuca Moje Słowo, czego się można było spodziewać, gdy szatan błąka się po ziemi.

Kiedy wierny Sługa Boży odrzuca Mnie, to jakby miecz Mnie przeszywał.

To jest najbardziej bolesne odrzucenie ze wszystkich.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Jeśli nie wierzycie, to módlcie się, żebyście szybko mogli ujrzeć prawdę.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zwróćcie się do Mnie i proście Mnie, abym otworzył wasze serca.

Pozwólcie Mi wypełnić was łaskami, abyście pomogli Mi zebrać dusze z każdej części świata na czas.

Nie wierzcie w to, że Powtórne Przyjście może się odbyć lub odbędzie się bez pomocy Moich proroków, których wysłałem na przygotowanie was, abyście byli zdolni do wejścia do Mojego Królestwa.

Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.

Biada tym, którzy rozszarpują Moich proroków, albowiem oni będą musieli odpowiedzieć za swoje przestępstwa przeciwko Mojemu Świętemu Ojcu, Bogu Najwyższemu.

Idźcie, otwórzcie oczy.

Patrzcie, kiedy ujawniam wam prawdę.

Nie odwracajcie głów.

Nie zamykajcie oczu.

Nadszedł czas, byście podjęli decyzję.

Chodźcie za Mną i pomagajcie prowadzić Moje dzieci do Życia Wiecznego.

Odwrócicie się, a odmówcie tym duszom szansy odkupienia się w Moich oczach.

Wasz Jezus