Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście


Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem


2012-05-18 10:48

Moja szczerze umiłowana córko, obecnie przekazuję ci, że wkrótce nastąpi przeobfite wylanie się Mojego Ducha Świętego na świecie.

Płomień prawdy zachwyci świat i napełni dusze wielu prostym zadziwieniem Mojego Miłosierdzia.

Wiele się będzie o tym mówić i wtedy Moja Armia Reszty powstanie, by stać się potężną siłą w walce z antychrystem.

Moja Reszta Chrześcijańskiego Kościoła będzie głosić Świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi.

Ogień zostanie zesłany na tych, którzy starają się zaszkodzić Mojej Reszcie Kościoła. Niewielu będzie w stanie wytrzymać Prawdę Mojego Świętego Słowa, gdy się im ono ukaże.

Tak wielu będzie, gdyż ich liczba przekroczy 20 milionów.

Przywódcy powstaną pośród was, a w niektórych stronach świata, swoją wiarę będziecie praktykować w ukryciu.

Będziecie prowadzić krucjatę Mojego Nauczania, a Moja Krucjata Modlitwy będzie waszą bronią do pokonania wroga.

Obcy staną sobie bliscy, ludzie z różnych krajów zjednoczą się, a religie rozdzielone w przeszłości z powodu różnic, wszystkie połączą się w jedną.

Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

Wtedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Kiedy Moja Nowa Jerozolima powstanie z popiołów, wszyscy ci, którzy sprzeciwiali się Mi, będą myśleli, że Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony.

I wtedy nastąpi to.

Nowy Początek.

Nowa Era.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia.

W końcu Boża Wola Mojego Ojca wypełni się.

Powstań teraz Moja Armio. Rozszerzaj się i rozwijaj skrzydła. Nigdy nie odbiegajcie od Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Nigdy nie wątpcie w słowa zawarte w Piśmie Świętym.

Wy, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy wątpicie, musicie otworzyć swoje serce na Prawdę.

Biblia zawiera Święte Słowo Boże. Biblia zawiera całą Prawdę.

Ona nie kłamie.

Jeśli zaprzeczacie Prawdzie w niej zawartej, zaprzeczacie Słowu Bożemu.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus