Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Druga pieczęć: III wojna światowa

przygotowanie na prześladowaniaArmia ResztyApokalipsabankowośćantychrystkomunizmPieczęć Boga Żywegowojna na Bliskim Wschodziefałszywy pokójBliski Wschódjedna światowa religiataktyka antychrystamodlitwa o ochronęRosjaChinydo niewierzących w te OrędziaIzraelgłódmodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwatrzecia wojna światowakolejność wydarzeńEuropaSyriaEgiptzapasy żywnościzałamanie rynków finansowychświatowa kontrolajaki jest antychrystkraje zachodniespełniona przepowiedniaFrancjakryzys finansowyIranUnia Europejska BestiaGrecjaDruga PieczęćTrzecia PieczęćNiemcymodlitwa za Europę
2012-05-16 03:10

Moja szczerze umiłowana córko, muszę poinformować cię, że trzecia wojna światowa wkrótce ukaże się światu.

Jak widzisz, dziś rano, płyną Moje łzy.*

Druga Pieczęć wkrótce zostanie złamana, jak przepowiedział Jan Ewangelista w Księdze Apokalipsy.

Rozpocznie się ona w Europie.

Przyczyną będzie Wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny wezmą udział w tej tragedii, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach.

Kiedy się rozpocznie, ocalenie gospodarki upadnie, a katastrofa dotknie Grecję z dużymi konsekwencjami we Francji.

Bliski Wschód będzie również zaangażowany z Izraelem i Iranem w wojnę, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby straszyć, ale wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie.

Z powodu wojny i braku pieniędzy, dużo zbiorów zostanie utraconych, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód.

Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i trwałą żywnością do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby hodować swoje uprawy, jeśli to możliwe.

Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.

Efektem tej wojny będzie wciągnięcie Mojego Kościoła na ziemi do jednego światowego kościoła, w imię ujednolicenia.

To ujednolicenie czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, która nastąpi po ujawnieniu się antychrysta w celu wprowadzenia fałszywego pokoju i tak zwanego zakończenia wojny.

Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata.

Będą one stanowić zagrożenie dla "Bestii z Dziesięcioma Rogami" - Europy i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.

"Czerwony smok" - Chiny, już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na ich kontrolę światowych finansów.

"Czerwony smok" i "Niedźwiedź", którym jest Rosja, nie kochają Boga.

Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami.

Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać, cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.

Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, gdyż pomoże ona osłabić wpływ tych wydarzeń.

Modlitwa Krucjaty (54) Modlitwa do Ojca, aby osłabić wpływ III wojny światowej

Ojcze Niebieski, w imię Twojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa,

który wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć.

Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez chciwych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nakarmić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, Drogi Ojcze.

Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.

Uratuj nas od zawładnięcia przez antychrysta.

Pomóż nam przetrwać jego znak, znamię Bestii, odmawiając jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie, abyś

mógł obdarzyć nas łaskimi potrzebnymi do przetrwania w ciele i duszy.

Amen.

Moja córko, zdaję sobie sprawę, że to orędzie może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Pieczęć Boga Żywego - Modlitwa Krucjaty numer (33) będą chronić Moich wyznawców.

Moja Reszto Kościoła, wy Moje dzieci, przetrwacie, chociaż to nie będzie łatwe.

Będziecie prześladowani z powodu waszego chrześcijaństwa, lecz nigdy nie potępicie Mnie ani Mnie nie odrzucicie.

Na to otrzymacie ode Mnie Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.

Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza.

Szybko rozpocznijcie przygotowania na dzień przykrych następstw w Europie, gdyż jest on blisko.

Wasz Jezus

* Uwaga: Kiedy Maria zapisywała to orędzie, kropla łzy spłynęła po zdjęciu Jezusa przed nią.