Trzymajcie Mnie za rękę, dzieci. Nie odchodźcie. Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem Moje Życie za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.


Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

Nowy Rajratunek w modlitwiedo niewierzących w te Orędziawezwanie do modlitwydo letnich w wierzemodlitwa za letnich w wierzewezwanie do rozprzestrzeniania Orędzi
2012-05-11 20:38

Moja szczerze umiłowana córko, przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane.

Wiele osób na świecie może być teraz zbawionych i tak się stanie dzięki modlitwom Moich Ukochanych wyznawców i wybranych dusz.

Nie byłoby ich tak dużo gdyby nie ofiary tych, którzy są blisko Mnie.

Pragnę wziąć was wszystkich do Nowej Ery Pokoju i Nowego Raju na ziemi.

Gdyby tylko te oporne dusze, które odrzucają Moje Wołanie Miłosierdzia i które muszą odkupić swoje grzechy w Moich oczach zechciały słuchać.

Wielu wierzących są to ludzie letni i nie są zdolni, by wejść do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, gdy mówię.

Służą Mi tylko wargami w Kościołach, ale twierdzą, że idą za Mną.

Teraz kiedy wychodzę naprzeciw i wyciągam Moją Dłoń Miłosierdzia, by wziąć ich za rękę, oni Mnie odpychają.

Z taką podejrzliwością, brakiem prawdziwego zrozumienia do sposobu w jaki Ja nawiązuję z nieba kontakt ze światem podchodzą oni do wiary w Moją Boskość.

Niestety, oni nie przyjmują do wiadomości tego, że Ja mam władzę, aby mówić do świata za pomocą Boskich Objawień.

Tracą okazję pochwycenia dodatkowych łask, które pragnę dać im w celu przyprowadzenia ich do Mojego Najświętszego Serca.

To trochę tak jak z wsią cierpiącą głód z powodu braku jedzenia, która stopniowo zagładza się.

A przecież Ja stoję obok nich i mogę dać im pokarm i żywność, aby zachować ich na życie wieczne. Ale oni nie potrafią Mnie zobaczyć.

Wielu nie chce Mnie widzieć, bo wątpią, że Ja mogę teraz do nich mówić.

Jeśli chodzi o tych, którzy nie mają wiary ani zainteresowania światem innym niż ten, w którym żyją, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc ich ocalić i przygarnąć.

Wkrótce zrozumieją, że mają dusze. Będzie to wówczas, gdy poproszę was wszystkich, abyście głosili Moje Słowo, aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.

Proszę, głoście Moją naukę, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje Ostrzeżenia do wszystkich dusz, a zwłaszcza tych, które nie wierzą, nie są przekonani lub nie wiedzą o Mojej Obietnicy powrotu, by sądzić żywych i umarłych.

Oni nie mają wiele czasu, więc wzywam was do modlitwy za ich dusze.

Wasz Jezus