Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo

moc modlitwyrola cierpieniamodlitwa za bliźnichniewola grzechuwezwanie do modlitwyradość z ocalenia
2012-05-06 10:00

Moja najdroższa córko, wiele dzieci Bożych sądzi, że Mój Ojciec okazuje względy tym, którzy prowadzą święte życie.

Prawda jest taka, że te dusze, święte i pobożne, jakimi rzeczywiście są, muszą działać na rzecz zbawienia innych dusz.

Inne dusze to te, które są zwykłymi mężczyznami, kobietami i dziećmi, którzy wiodą zapracowane życie, mając niewiele czasu na modlitwę.

Wielu się nie modli ani nie rozmawia ze Mną. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy wierzą. Wiele z tych dusz prowadzi dobre życie.

Traktują innych ludzi z miłością i dobrocią serca. Przedkładają potrzeby innych nad swoje. Składają ofiary na cele charytatywne. Kochają się wzajemnie. Ale nie chodzą do Kościoła, nie przyjmują sakramentów lub nie przyjmują do wiadomości, że Ja, Jezus Chrystus, istnieję.

Moglibyście więc pomyśleć, że są oni straconymi duszami. Ale w rzeczywistości nie są.

Są dziećmi Boga, a Jego światło świeci przez nie. Nie są skazane na zagładę. Są kochane.

Wtedy, gdy będzie im przedstawiony dowód Mojego istnienia, natychmiast mnie przyjmą.

Tylko te dusze, które są świadome swoich win wobec Mojego Ojca i które dalej delektują się rozkoszą przewrotnych i złych grzechów, są stracone.

Ci, którzy nie mogą żyć bez popełnienia grzechu śmiertelnego i których dusze są tak mroczne, gdyż są opętane przez szatana, muszą uciec od tej strasznej ciemności, nie będą jednak wystarczająco silni, aby to zrobić.

Stwierdzą, że szukanie Mojej pomocy jest praktycznie niemożliwe. Oni mogą być zbawieni tylko dzięki modlitwom Moich świętych i pobożnych wyznawców.

Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo równe temu, choć bardziej naglące, które było dane Moim apostołom, kiedy wstępowałem do Nieba.

Waszą rolą, Moi uczniowie, jest przygotowanie tych dusz do Mojego Nowego Raju poprzez modlitwę. Modlitwy mogą je nawrócić.

Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że będę wybaczać takim grzesznikom dzięki hojności innych Moich wiernych sług, przez ich cierpienia i modlitwy.

Nigdy nie zapominajcie o mocy waszych modlitw. Ta moc jest darem dla was, dzięki której będziecie mogli ocalić dusze waszych braci i sióstr.

Zapamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec kocha wszystkich grzeszników. Z powodu każdego mrocznego i zagubionego grzesznika, ocalonego od ognia piekielnego powstaje wielka radość i płyną łzy szczęścia.

Wasz ukochany Jezus