Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Maryja Panna: Moje dziecko, ci, którzy kochają Mojego Syna, nie umrą

o tej Misjipo Ostrzeżeniumodlitwa za niewierzącychprzejście do Nowego Raju
2012-04-29 10:00

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci myśleć, że z powodu osamotnienia tego szczególnego powołania, nawrócenie nie postępuje.

Twoją misją, zatwierdzoną przez mojego Przedwiecznego Ojca, jest szerzenie prawdy o Powtórnym Przyjściu mojego Syna wśród wszystkich dzieci Bożych.

Ważne jest, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na oddawanie czci i na modlitwy do mojego Syna zostało powiedziane, co ma nadejść.

Wszystkie Boże dzieci mają być objęte wszystkimi waszymi modlitwami, gdyż On, mój Ojciec, kocha każdego.

Nawet ci, którzy mają zatwardziałe serca wobec mojego Ojca i nie chcą uznać mojego Syna, muszą otrzymać życie wieczne.

Kiedy nadejdzie dar Ostrzeżenia wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwróci się do mojego Syna, błagając o Jego Miłosierdzie.

I dopiero od tego momentu ludzkość będzie chciała słuchać tych ważnych orędzi, które mój Syn przekazuje przez ciebie.

Gdy uświadomią sobie prawdę o tym, że czas na Jego Nowe Królowanie ma się rozpocząć, będą pochłaniać Jego Święte Słowo.

Wiele dzieci Bożych jest zdezorientowanych w sprawach dotyczących istnienia Nieba i ziemi. Wiele z nich jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o życiu po śmierci.

Moje dziecko, ci którzy kochają mojego Syna, nie umrą.

Zamiast tego, zostaną zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju obiecanego przez mojego Ojca wszystkim Jego dzieciom.

Musicie się modlić, żeby te wszystkie błądzące i zagubione dusze odnalazły drogę powrotną do kochających ramion Mojego najdroższego Syna, inaczej bowiem nie będą one w stanie przejść przez bramy Nowego Raju.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia