Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.


Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca

wolna wolarola cierpieniaaborcjaJa Jestemopętanieofiarowanie Jezusowimoc cierpieniado apostatówdemonytymczasowe życie na ziemi
2012-04-25 15:50

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie tylko dlatego, że nie chcą.

Wiedzą, kim jestem.

Wiedzą, że zostali stworzeni z niczego przez Boga Ojca, a jednak ignorują Boga.

Wielokrotnie nadużywają Mojego imienia w codziennych sytuacjach, a Moje imię jest wypowiadane w przekleństwach wypowiadanych przez opętanych.

Dopiero, gdy ludzie zostaną dotknięci tragedią zatrzymują się, myślą o śmierci, przyszłym życiu jakie może ich czekać.

Dlatego czasami karzę te dusze z powodu Mojego Miłosierdzia, aby uzmysłowić im, że mogę je zbawić.

Przez cierpienie wszystkie ziemskie atrakcje poszukiwane przez zmysły stają się bez znaczenia i okazuje się czym one naprawdę są. Ulotnymi nowościami, które znikną w krótkim okresie czasu.

Wiele dusz rodząc się na tym świecie jest posłanych z Nieba. One wybierają cierpienie, włącznie z duszami dzieci zabijanych w wyniku aborcji, jako środek zbawiania grzeszników.

Trudno jest ludzkiemu umysłowi zrozumieć Królestwo Boże, gdyż żaden człowiek nie został obdarzony tym darem.

Kiedy upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Mojemu Ojcu, On - Ojciec - nigdy nie zabrał Swoim dzieciom prawa do korzystania z wolnej woli. On nigdy nie zabierze daru, który ofiarował ludzkości.

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki ich wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca.

Szatan wykorzystuje wolną wolę. Z jednym nie potrafi walczyć, jeśli wybrane dusze zrezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarują ją Bogu.

Poprzez tę ofiarę, poprzez przyjęcie cierpienia, wpływ szatana jest osłabiony.

Wtedy grzesznicy mogą być zbawieni, nawet jeśli nie pokutowali. To jest cud jakim jest cierpienie.

Wasz ukochany Jezus