Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć.


Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy

Armia Resztydo duchowieństwaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeNowy Rajmodlitwa o rozeznaniefałszywy prorokantychrystwierność JezusowiUkrzyżowaniewalka z tą MisjąbałwochwalstwoBiblianienawiść do tej MisjiBoże ProwadzenieWielki Cudmodlitwy Krucjatymiłość do Bogawezwanie do modlitwydo wierzącychBóg i Jego dzieciostatni prorokSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostotaMaria Bożego Miłosierdzia
2012-04-24 19:45

Moja szczerze umiłowana córko musisz wiedzieć, że ta misja, którą teraz ofiaruję światu, jest tak ważna, że wiele osób będzie usiłowało ją wstrzymać.

Będą próbowali cię atakować i lekceważyć tych, którzy rozpoznają Mój głos, gdy staram się przekazywać Moje orędzia całemu światu.

Skala nienawiści okazywana tym orędziom, przekazywanym przez ciebie, proroka końca czasów, wciąż będzie się powiększać.

Usłyszcie Mnie teraz, wszyscy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie. Przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Jeśli wierzycie we Mnie, Moje nauczanie i twierdzicie, że mnie znacie, to musicie wiedzieć, że posyłam mojego proroka końca czasów, wraz z innymi prorokami, abyście stali się godni do wejścia do Mojego Królestwa.

Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy.

Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, gdyż potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Mojego stada zanim nastąpi wielki cud.

Uważaliście, że nie wyślę moich proroków, aby was ostrzec?

Myśleliście, że Ja zapowiedziałbym Mój powrót bez przygotowania was i pozwolił duszom zginąć?

Wy, którzy zaprzeczacie Mojemu Powtórnemu Przyjściu, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie moją obietnicę dla ludzkości, wstydźcie się.

Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie zostać oczyszczeni przez Ducha Świętego.

Proście Mnie o ten dar rozeznania lub odejdźcie ode Mnie.

Zawiedliście Mnie. Doprowadziliście Mnie do łez frustracji, gdyż jesteście moimi sługami odpowiedzialnymi za zbawienie dusz, co stanowi waszą posługę.

Teraz, gdy wołam do was z niebios, błagam, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie.

Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną, aby przyprowadzić Mi dusze, których pragnę.

To wasz obowiązek, obudzić się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.

Tylko ci, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój głos.

Podobnie jak dziecko, rozpozna swoją matkę, tak i wy Moi ukochani słudzy musicie wołać Mnie jak dziecko chcące się upewnić, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do przyjęcia Mojej dłoni.

Poprowadzę was przez ciernistą dżunglę, którą będziecie musieli kroczyć, by dotrzeć do bram Mojego Nowego Raju.

Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę powtórnie? Sądzić żywych i umarłych?

Zatem przyjdę niebawem i potrzebuję waszej pomocy, by zebrać w jedno wszystkie Boże dzieci.

Bardzo niewielu Mnie teraz rozpoznaje z powodu zasłony fałszu, która spadła na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.

Niewielu uznaje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Ale są skłonni wierzyć i ubóstwiać fałszywych bogów, którzy nie istnieją.

Płaczę ze strasznego smutku, kiedy widzę, jak młodzi ludzie śmieją się, gdy wspomina się Moje imię i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie przyznają się, że Ja istnieję.

Odczuwam ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych, którzy uważają się za chrześcijan, a odrzucają publiczne głoszenie Mojej nauki z obawy przed ośmieszeniem.

Świat został oszukany przez króla kłamstwa. Tylko Ja mogę teraz dać nadzieję i uratować dzieci Boże przed straszliwym losem, który jest planowany, aby wprowadzić terror w każdym kraju przy pomocy armii grup światowej potęgi, łącznie z tymi, które są pod władzą Fałszywego Proroka i Antychrysta.

Wszystkie moje ostrzeżenia przekazywane Mojemu prorokowi końca czasów, Marii Bożego Miłosierdzia Bożego wypełnią się.

Zanim się to wydarzy, nigdy nie zapominajcie, że wasza wierność należy się Mnie, waszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.

Bez Mojej miłości i kierownictwa nie będzie możliwe sterowanie okrętem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.

Obudzicie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.

Wielu teraz twierdzi, że przychodzą w Moim imieniu jak to zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym, ale nie zapewniają pokarmu duchowego, który może pochodzić jedynie ode Mnie.

Wielu za nimi obecnie podąża, dlatego Mój najważniejszy głos skierowany do świata, zawarty w tych orędziach na koniec czasów zostanie odrzucony.

Modlitwa jest waszą droga powrotu w Moje ramiona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski dla otwarcia waszych oczu, abyście rozpoznali Mnie zanim będzie za późno.

Potrzebuję waszej pomocy, miłości i wierności.

Pamiętajcie, że to Mnie złożyliście wasze Święte Przyrzeczenie. A teraz Ja wołam do was, byście Mnie nie odrzucali.

Przytulcie się do Mnie i pozwólcie Mi kierować wami, abyście mogli prowadzić Moją resztę Kościoła i ratować dusze.

Udzielam wam Mojego szczególnego błogosławieństwa i czekam na waszą odpowiedź na Moje wezwanie poprzez tę Modlitwę Krucjaty (49) Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.

Ślubuję moją miłość i wierność Tobie.

Błagam Cię, daj mi znak, że to Ty wołasz.

Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,

abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą,

że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie mówią prawdy.

Pokaż mi prawdę.

Pozwól mi odczuć Twoją miłość,

abym wypełnił Twoją Najświętszą Wolę.

Proszę pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,

w jaki mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkości.

Amen.

Nie ignorujcie Mojego wezwania. Nie odrzucajcie Mnie, gdy ponownie przyjdę.

Tym razem przyjdę nie tylko po to, by jeszcze raz ocalić ludzkość, lecz aby wypełnić Bożą Wolę Mojego ukochanego Ojca, Boga Najwyższego.

Idźcie w pokoju.

Wasz ukochany Jezus