Kocham was i prowadzę


Niesienie Mojego Krzyża

rola cierpieniataktyka szatanapokutainformowanie o Orędziachostatnie dni szatanaJan Chrzcicielznaczenie pokuty
2011-01-16 15:00

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Wiele się ostatnio nauczyłaś i w dalszym ciągu będziesz karmiona wiedzą Prawdy poprzez Dar Ducha Świętego, który wypełnia twoją duszę.

Moja córko, proszę, zapewnij, aby te Orędzia, które są połączeniem uprzedzających ostrzeżeń, proroctw i streszczenia Mojego Nauczania, były rozpowszechniane w każdym zakątku świata. Istotne jest, aby Moje dzieci zrozumiały sposoby, na jakie mogą przygotować swoje dusze, aby się odkupić w Oczach Mojego Ojca.

Teraz na świecie ma miejsce duchowa odnowa

Na świecie właśnie teraz ma miejsce wzrost pobożności i czci wobec Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego, Ducha Świętego i Mojej umiłowanej Matki. Choć nie widać tego jeszcze wyraźnie, ta potężna odnowa duchowa pomoże wszędzie chronić Moje dzieci, nawet te, które się ode Mnie odwracają. Nastąpi teraz powrót do Ewangelii, gdy ludzie zaczną doświadczać skurczy głodowych za Prawdą. Tak jak oczyszczenie stale się nasila i staje się bardziej powszechne na całym świecie, tak również te dusze, pozbawione miłości do Mnie, ponownie otworzą swoje serca.

Podczas gdy miłość się rozszerza, poprzez światło Moich wyznawców, wpływ złego ducha oraz zachowanie tych, którzy są przez niego opanowani, będą słabły. Zły będzie się mścił.

Dni szatana są policzone

Ponieważ jego dni na tej ziemi skracają się z godziny na godzinę, będzie próbował wyrządzić tak wiele szkody, jak tylko może. Jego wyznawcy przyśpieszą swoje działania i natychmiast powstaną, aby wszędzie szerzyć niegodziwość. Ich działania - a będą one przerażające dla widzących je - gdy ukażą się przed waszymi zdumionymi oczami, będą krótkotrwałe.

Wiara, Moje dzieci, wzmocniona poprzez regularną, codzienną modlitwę, unicestwi te okrucieństwa. Wracajcie, Moje dzieci, i odkryjcie na nowo Moje Nauczanie. Wprowadźcie Mnie z powrotem do waszego życia. Weźcie Mnie do serc raz jeszcze, tak abym mógł was trzymać w Moich Ramionach. Pozwólcie Mi prowadzić was ku duchowej doskonałości, abyście byli przygotowani do Życia Wiecznego, gdy ziemia i Niebo wyłonią się jako jedno.

Naśladujcie Mnie, Moje dzieci, w swoim codziennym życiu. Podnieście Mój Krzyż nawet wtedy, gdy będzie się wam wydawało, że brzemię uczynienia tego to zbyt wiele. Nigdy się nie lękajcie przyjąć Mojego Krzyża, ponieważ pozwolę wam nieść tylko to, co jesteście w stanie.

Znaczenie cierpienia w tym życiu

Kiedy cierpicie w tym życiu, dźwigacie Mój Krzyż. Macie dwie możliwości. Jeśli odrzucacie Mój Krzyż, jęczycie i jesteście rozgoryczeni z jego powodu, to cierpienie cały czas wzrasta. Z drugiej strony, jeśli przyjmujecie ten Krzyż i ofiarujecie swoje cierpienie na zbawienie dusz, to jest to wspaniały dar dla Mnie. Jeśli przyjmujecie to cierpienie, próby i uciski z radością, to wasz ciężar stanie się lżejszy. Pomogę wam go nieść. Ból złagodnieje, a zapanują w was pokój, miłość, radość i czyste szczęście.

Prowadźcie proste życie

Prowadźcie proste życie, dzieci, i czyńcie wszystko z umiarkowaniem. Kiedy jecie, pijecie, śpicie, odpoczywacie i się relaksujecie, upewnijcie się, że czynicie to z umiarkowaniem. Ilekroć napotykacie potrzeby fizyczne, nie powinniście wciąż szukać więcej, ponieważ osłabia to waszego ducha. Pokuta, Moje dzieci, jest istotna, abyście się do Mnie przybliżyli. Rozumiem przez to osobiste wyrzeczenia. Post jest tylko jednym przykładem pokuty. Nauczałem o ważności pokuty podczas Mojego Życia na ziemi. Tak samo czynił Mój najdroższy prorok, święty Jan Chrzciciel. Czyniłem ją, poszcząc czterdzieści dni, by dać wam przykład. To tylko przez post, dzieci, będziecie mogli pomóc wygnać złego.

Moje drogie dzieci, macie jeszcze tak wiele przed sobą. Nie rozumiecie jeszcze tego, co w nadchodzących latach będzie od was wymagane. W międzyczasie jest ważne, abyście przybliżali się do Mnie, tak byście byli przygotowani na nadchodzące próby, które czekają chrześcijan na całym świecie.

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus