Kocham was i prowadzę


Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

Armia ResztyschizmaJezu ufam TobieApokalipsagrzeszne prawodo duchowieństwamasoneriaPowtórne PrzyjściefaryzeuszeNowy Rajfałszywy prorokKościół KatolickiBenedykt XVIodwaga w głoszeniu Prawdyupadek Kościołado kapłanówBiblia1000 latwierność wierzezło jako dobromodlitwy Krucjatyapostoł Szymon Piotrwierność prawdziedo wierzących w te Orędziakardynałowiedo biskupówdo kardynałówherezjagrzechy duchowieństwaMaria Bożego Miłosierdzia
2012-04-12 11:27

Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie nadal Mnie odrzuca i wiąże się to z oddziaływaniem opinii publicznej.

Taka ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się obelg i złośliwych drwin, które musieliby znieść, gdyby otwarcie mówili o Moim Świętym Słowie.

Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać do walki ze złymi prawami wprowadzanymi w ich krajach, które są niezgodne ze słowem Mojego Ojca.

Kapłani czują się speszeni, gdy mają jawnie stanąć w obronie prawdy Mojego nauczania.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów niektórych spośród ich szeregów, przekonują się, że ich głos nie jest słuchany.

Kiedy dzielni, święci słudzy decydują się stanąć w obronie prawdy Moich nauk, strasznie cierpią. Są oni oskarżani o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

Widzicie dzieci, prawda Mojej nauki, wypowiadana przez Moje święte sługi jest traktowana jak kłamstwo.

Kłamstwa, te zniekształcone wersje prawdy zawartej w Piśmie Świętym, są przedstawiane zamiast prawdy.

Szatan zdobył już wiele dusz, w tym również przewodników Mojego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest dochować wierności Mojej świętej Woli.

W taki sposób zostałem opuszczony i zepchnięty na bok, że kłamstwa, zasiane w umysłach Moich świętych sług zostały zaakceptowane przez większość.

Te nikczemne kłamstwa bardzo szybko się rozprzestrzeniają.

Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Apokalipsy, została zinterpretowana przez wiele Moich kościołów. Jest wiele różnych wersji, ale wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.

Piotr Rzymski jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z nieba pod wodzą mojego Ojca Przedwiecznego. Potem, kiedy przyjdę panować podczas Powtórnego Przyjścia, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.

Ja tylko mówię prawdę, moja córko.

Muszę cię ostrzec, że wielu nowych samozwańczych proroków będzie się teraz pojawiać, którzy będą zaprzeczać Mojemu Świętemu Słowu podawanemu tobie, ostatniemu prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych.

Początkowo będą przekonywać wiernych, że ich słowa pochodzą ode Mnie.

Słowa ich będą starannie dobrane, a ich znaczenie będzie niejasne i nieco zagmatwane. Ta niedoskonałość dla wielu nie będzie jednak przeszkodą w przyjęciu ich orędzi, gdyż będą one wydawać się zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.

Oni, Moja córko, zostali wysłani, by przygotować Boże dzieci na przyjęcia kolejnego papieża, który nastąpi po moim ukochanym wikariuszu papieżu Benedykcie XVI. Ten Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem.

Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana.

Oto jak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.

Niestety, ten Fałszywy Prorok, przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy się jemu sprzeciwiają, będą prześladowani.

Wytrwajcie dzieci, dopóki możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, którzy próbują przekonać was o autentyczności Fałszywego Proroka.

Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo.

Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie.

Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam jeszcze znane. Będę ujawniać wszystko przez Marię Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jak herezja.

Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, gdy byłem na ziemi, było traktowane jak herezja, podczas mojego pierwszego pobytu.

Moje Słowo dane wam teraz przy Moim Powtórnym Przyjściu będzie również traktowane jako takie przez wiernych, w tym przez Moje wyświecone sługi, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

Szatan złoży w ofierze wiele dusz, żeby zaspokoić swoje ostatnie pragnienia, żeby spowodować największe cierpienie.

Bądźcie pewni, że będzie istniał Kościół Katolicki, założony przeze Mnie i prowadzony pod wodzą Mojego ukochanego apostoła Piotra, który najwięcej ucierpi w czasach ostatecznych.

Uważajcie na siebie przez cały czas. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (44) O siłę, by bronić swojej wiary przed fałszywym prorokiem.

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twojej nauce

i głosił Twoje Święte Słowo w każdym czasie.

Nigdy nie pozwól, abym uległ pokusie ubóstwiania fałszywego proroka,

który będzie próbował przedstawić siebie jako Ciebie.

Spraw, by moja miłość do Ciebie była silna.

Daj mi łaskę rozeznania, abym nigdy się nie wyparł

prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile

kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

Amen.

Prawda jest zapisana w Piśmie Świętym.

Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, dlatego przychodzę dopiero teraz, Baranek Boży, aby otworzyć księgę, żeby świat ją zobaczył.

Żadnej ludzkiej interpretacji w odniesieniu do 1000 lat nie można wierzyć.

Musicie zaufać tylko Słowu Bożemu.

Wasz ukochany Jezus