kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Maryja Panna: Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się

schizmamoc modlitwyArmagedondo duchowieństwaNowy RajRóżaniec ochroną przed grzechemfałszywy prorokwalka z tą MisjąBenedykt XVInie lękajcie siętaktyka antychrystado kapłanówBibliarola postuprześladowanie tej Misjiwezwanie do modlitwystarodawny wąż - diabełaniołowieMaryja Współodkupicielkado biskupówdo kardynałówNiepokalane Serce Maryi
2012-04-10 20:45

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który przyszedł w ciele.

Moje dziecko, czas triumfu mojego Niepokalanego Serca jest blisko.

Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się. Ale aż do dnia, gdy szatan i jego demony zostaną rzucone na pustynię, wiele zamieszek będzie wybuchać na ziemi.

Dla wierzących w mojego Syna, będzie to czas męki. Będą oni ciągnięci przez Kościół katolicki w dwie różne strony.

Jedna połowa będzie wierzyć z obowiązku, potrzeby podążania za Fałszywym Prorokiem, Papieżem, który nastąpi po papieżu Benedykcie XVI.

Bestia ubrany jest jak baranek, ale nie pochodzi od mojego Ojca, Boga Najwyższego, będzie oszukiwał biedne dusze w tym księży, biskupów i kardynałów.

Wielu będzie podążać za nim i mu uwierzą, że jest posłany przez Boga, aby rządził Jego Kościołem na ziemi.

Niestety, wiele dusz pójdzie za jego nauczaniem, które będzie obrażać mojego Ojca.

Inni, napełnieni Duchem Świętym i posiadający łaski rozeznania z powodu ich pokornych dusz, będą od razu wiedziały, że oszust jest w Kościele w Rzymie.

Nowy fałszywy Papież już oszukuje, jeszcze przed wstąpieniem na tron siedziby Piotra, aby potępić Nauczanie mojego Syna. Potem będzie on zwalczać mnie, Najświętszą Matkę Boga i ośmieszać moją rolę, jako Współodkupicielki.

Moje dziecko, twoje zadanie stanie się trudniejsze niż dotąd. Ponieważ wiele moich dzieci jest bardzo zagubionych. Zniewagi, które napotykasz każdego dnia i udręki, które znosisz w imieniu mojego Syna, będą wzrastać.

Moje dziecko, nigdy nie bój się powiedzieć światu prawdy.

Zostaniesz wzmocniona w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które przyjmujesz w imieniu Mojego Syna, aby zbawić dusze.

Podjęty zostanie każdy wysiłek, szczególnie przez jedną grupę w Kościele katolickim, aby odrzucić moje orędzia przekazywane Tobie.

Twoje posłuszeństwo i wierność wobec mnie i mojego umiłowanego Syna będą wystawione na próbę jak nigdy dotąd. Może to spowodować odciągnięcie ciebie, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.

Módl się, moje dziecko, za wszystkie dzieci Boże, które nie z własnej winy, są wciągane do ostatecznej bitwy o dusze.

Wszystko to musi nadejść, gdyż jest to zawarte w Księdze mojego Ojca.

Wszyscy aniołowie w niebie chronią ciebie, moje dziecko, w tej nieco samotnej misji.

Zawsze pamiętaj, jak ważna jest modlitwa.

Módl się, módl się, módl się, ponieważ bez modlitwy, a szczególnie bez odmawiania mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć cię od Świętego Słowa mojego drogiego Syna.

Pamiętaj również o znaczeniu postu, który ujarzmia oszusta.

Bez regularnej modlitwy, moje dzieci, będzie trudno pozostać blisko mojego Syna.

Nigdy nie bójcie się przyszłości dzieci, ponieważ gdy raz zbliżycie się do mojego Syna, będziecie chronieni i otrzymacie niezbędne łaski, potrzebne do przygotowania waszych dusz i tych z waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju zapowiedzianej tak dawno temu.

Wasza ukochana Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia