Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Jakże się raduję z miłości i z czystości serc, które widzę wśród was.


Maryja Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana

schizmaMatka ZbawieniaNowy Rajtaktyka szatanaKościół KatolickiFatimaBenedykt XVI1000 latmodlitwa za duchowieństwostarodawny wąż - diabełoddanie MaryiMaryja Współodkupicielkamodlitwa za papieżaMaryja OrędowniczkąMaryja Pośredniczką
2012-04-09 10:00

Moje dziecko, świat wkrótce zostanie poddany ostatecznym zmianom, gdy walka o dusze narasta.

Szatan będzie ranił Kościół Katolicki, a ja, Matka Boga, zostanę uwikłana w podział Kościoła.

Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest zaakceptowana, co uwidacznia się poprzez podziały w Kościele katolickim.

Nie jestem akceptowana w wielu kręgach w roli, którą mam obowiązek spełniać w zbawianiu dusz.

Mój biedny Syn jest tak bardzo zraniony z powodu sposobu w jaki ja, Matka Boga, zostałam odsunięta.

Moja rola jako niszczycielki węża nie jest zrozumiana.

Zostałam obdarzona łaskami i mocą, aby pokonać i zniszczyć złego ducha.

Zły duch ma wielu zwolenników wewnątrz Kościoła katolickiego, którzy chcą się sprzeciwić władzy, która została mi przyznana przez Boga Najwyższego.

Era pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu mojego Syna i będzie trwać przez 1000 lat.

Stanie się to wtedy, gdy niebo i ziemia zjednoczą się w jeden chwalebny, Nowy Raj.

Ze względu na wiarę moich dzieci i ich nabożeństwo do mnie, ich ukochanej Matki, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.

Szatan teraz intensywnie pracuje nad tym, aby przekonać członków Kościoła katolickiego, że tak się nie stanie.

Moja rola jako Matki Zbawienia i Współodkupicielki działającej u boku mojego ukochanego Syna, by głosić Powtórne Przyjście jest odrzucana.

Dzieci, módlcie się, aby te dusze, ofiary oszusta wewnątrz Kościoła katolickiego nie odwiodły moich dzieci od ich czasu zbawienia.

Módlcie się, aby Papież Benedykt zatrzymał to zło przed przeniknięciem do Kościoła katolickiego.

Nigdy nie poddawajcie się, dzieci, w waszej walce w obronie prawdy.

Obietnica powrotu mojego Syna, aby doprowadzić ludzkość do życia wiecznego w Raju, jest u progu spełnienia. Ale na każdym kroku będą Mu się sprzeciwiać te dusze, które dopuściły, aby oszustwo Złego Ducha odmieniło ich myślenie.

Wierność mojemu Synowi wewnątrz Kościoła ulegnie osłabieniu.

Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie zostanie przyjęta.

Módlcie się, aby kapłani mojego Syna pozostali mocni i aby bronili Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia