Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie

Księga Życiado duchowieństwaPowtórne PrzyjścieskruchaNowy Rajtaktyka szatanapokoraUkrzyżowanieakceptacja dla grzechumodlitwa o ochronę1000 latfałszywe miłosierdzieJezus KrólemŁaska UświęcającarodzinaZmartwychwstaniewezwanie do modlitwyWielkanocpierwsze zmartwychwstanie
2012-04-06 22:20

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo Mnie pocieszasz w czasie Mojego smutku. Przynosisz Mi miłość i pocieszenie, to czego tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze zjednoczyły się i oplotły swoimi sercami Moje, Święta Boża Rodzina byłaby w całości obecna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane wola Mojego Boskiego Ojca wypełni się.

Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie, a Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane, jako przynoszące ludzkości wolność.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo także mogą powstać z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i służyli Mojemu Ojcu, zostaną również podniesieni z martwych do chwały w dniu, w którym przyjdę sądzić.

Dołączą oni do tych, którzy żyją nie tylko w ciele, ale w Duchu Pana i zostaną nagrodzeni życiem wiecznym.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.

Wszyscy ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia powstaną z martwych w ciele, umyśle i duszy, wolnych od cielesnego zepsucia i w pełnej jedności ze Mną.

Wszyscy ci wybrani będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego Chwalebnego Panowania na Ziemi przez 1000 lat.

Złączycie się w chwale z pierwszymi duszami, które zmartwychwstały, w tym z duszami z waszej ukochanej rodziny i przyjaciół, które są uznane za godne do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

To jest życie, którego wszyscy musicie szukać. Niech nie będzie wątpliwości.

Te nieszczęsne dusze, które nie potrafią przyjąć prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądu żywych i umarłych, będą wyrywać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu, który jest przed nimi, gdy prawda się objawi.

Na tych wierzących musicie również uważać.

Wielu spośród was, którzy nie wystarczająco Mnie kochają lub są przekonani, błędnie wierząc, że Moje miłosierdzie gładzi grzechy, gdy nie ma żalu.

Miłosierdzie Moje jest hojne, chcę obficie udzielać Moich łask każdemu grzesznikowi. Ale są tacy, zadowoleni z siebie, którzy fałszywie zakładają, że ich wiedza o Mojej Nauce wystarczy im do zbawienia. Są obojętni na Moją miłość. Brakuje im wrażliwego serca, mają mało pokory w swoich duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte żałowania. To myślenie jest niebezpieczne i służy jedynie większemu oddaleniu się tych dusz ode Mnie.

Nawet najmniejszy grzech nie może być zlekceważony. Rozgrzeszenie może być dane tylko wtedy, jeśli żałujecie. Żałować możecie wyłącznie wówczas, gdy jesteście wolni od pychy i macie pokorne serce.

Radujcie się Moje dzieci tą Wielkanocą, bo Moja śmierć na krzyżu dała wam dar zbawienia, to było Moje Zmartwychwstanie, dające również wam życie wieczne, a które zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca od tak dawna.

Wyczekujcie z radością, bo możecie spodziewać się bardzo wiele. Bowiem obiecane wam życie wieczne oznacza właśnie to: Życie Wieczne w ciele, umyśle i duszy.

Ważne jest, aby dążyć do tego nowego życia i, aby przygotować swoje dusze.

Szatan i jego demony będą robić wszystko, aby przekonać was, że życie wieczne w Moim nowym raju nie istnieje. Że moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Kapłani, duchowni, pobożni chrześcijanie będą pierwszym celem.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, aby żaden z was nie odszedł od prawdy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Odkupiciel ludzkości