Kocham was wszystkich z nieprzemijającą żarliwą miłością.


Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza, a szczególnie w tym roku

Jezus ZbawicielemEucharystiaApostołowieSakrament KomuniiOstatnia WieczerzaWielki PiątekBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusa
2012-04-05 08:00

Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę oznacza, a szczególnie w tym roku.

Mój Ojciec posłał Mnie na świat i złożył Mnie jako ofiarę, by uratować świat od ognia piekielnego.

Przyszedłem, aby wam służyć dzieci, a nie by was potępić. Moja śmierć była szczególną łaską, która nikogo nie zmusza do przyjęcia Miłosiernej dłoni podanej przez Mojego Ojca Przedwiecznego.

Ten dar został ofiarowany, aby ludzkość otrzymała dar pojednania, który uczyni ją zdolną do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Zanim zostałem ukrzyżowany, spożyłem bardzo ważną Wieczerzę Paschalną z moimi Apostołami w noc przed Moją Śmiercią na Krzyżu.

Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny dar. Dar z okazji Święta Eucharystii jest sakramentem miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy dar, gdzie możecie Mnie naprawdę przyjąć w Komunii Świętej.

Moja prawdziwa obecność, zawarta w Eucharystii zapewnia w dzisiejszym świecie, podczas odprawiania Mszy Św. bardzo szczególne łaski tym, którzy są w stanie łaski, kochają Mnie i Mnie przyjmują.

Moja obecność daje się odczuć poprzez wzmocnienie waszej wiary, gdy akceptujecie Moją prawdziwą obecność w Eucharystii.

Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z najważniejszych darów, które pozostawiłem, gdy przyszedłem na ziemię, aby odkupić wasze grzechy.

Umarłem, aby was zbawić i to samo w sobie jest wielkim darem.

Ale zostawiłem wam bardzo szczególny dar, w którym możecie przyjąć Mnie umysłem, ciałem i duchem.

Zaakceptujcie Moją obecność, a dusze wasze przybliżą się do prawdziwej jedności ze Mną.

Przyjmijcie Mnie.

Nie opuszczajcie Mnie.

Nie zaprzeczajcie Mi.

Wierzcie bez żadnych wątpliwości w waszych sercach, aby miłość Boga Ojca obdarzyła was tymi darami.

Rozważcie teraz właściwie prawdę Moich nauk.

Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez przyjęcia darów, danych wam podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak zrobicie wasze dusze będą głodne pokarmu życia.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości