Przyjmijcie Moją Dłoń, gdyż was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim Ludem i Ja po was przychodzę.


Moje nowe cuda zostaną ukazane światu

wolna wolazmiany klimaturola cierpieniaPowtórne Przyjścietaktyka szatanaUkrzyżowanieOstrzeżenieMęka Pańskażydzi1000 latinne religieJezus Królemostatnie dni szatanaBóg i Jego dzieciSąd Ostatecznyzmiany na ziemiWielki Tydzieńchrześcijanie
2012-03-31 11:00

Moja szczerze umiłowana córko musisz pozostawać odważna w twoim cierpieniu i nie możesz pozwolić, aby strach pojawił się w twoim sercu.

W prawdziwej jedności ze Mną, twoje cierpienie zbiega się z tygodniem upamiętniającym Moją Śmierć na Krzyżu.

To nie jest przypadek. Albowiem cierpienie, które Ty i inne wybrane dusze odczują w tym tygodniu spowodują uratowanie milionów dusz od ognia piekielnego.

Tak jak Ja znosiłem ból, tortury i śmierć, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia, tak też ofiary dusz uratują inne dusze, aby mogły otrzymać dar życia wiecznego.

Nieważne, jak trudne i przerażające jest to cierpienie, zawsze pamiętajcie o darze dla ludzkości, które ono oznacza.

Dzieci, gdy Wielki Tydzień się rozpoczyna, proszę rozważajcie Moją Mękę na Krzyżu.

Nie tylko cierpienie, ale dar wolności, który jest ofiarowany całej ludzkości.

Żadna dusza, nawet okrutnego i zatwardziałego grzesznika pozostającego pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z Mojego Miłosierdzia.

To miłosierdzie umożliwił dar Mojego Umiłowanego Ojca dla świata.

Kiedy On Mnie posłał, Swojego Jedynego Syna, dokonał ofiary największej ze wszystkich.

Ta ofiara jest dowodem Jego żarliwej miłości do wszystkich Jego dzieci i oznacza, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze.

Ze względu na wolną wolę daną człowiekowi przez Mego Ojca każdy człowiek będzie miał wybór.

Albo będziesz z Moim Ojcem lub przeciwko Niemu.

Wybierzesz Raj Życia Wiecznego lub grozę Piekła.

Szatan, jako, że jego dni zbliżają się ku końcowi, nie będzie siedział bezczynnie podczas Moich nowych cudów, które będą ukazane światu w tym czasie.

Nie tylko będzie atakować ciemne dusze, aby wciągnąć je do jeszcze większej ciemności i przybliżyć do swojego imperium, ale jego celem będą także pobożni chrześcijanie.

Cuda, o których mówię to po pierwsze są Moje przekazy do ciebie, Moja córko. Mój głos jest słyszany, a liczba nawróceń zwielokrotnia się.

Miliony dusz są obecnie odzyskiwane przeze Mnie dzięki tym orędziom.

Inne cuda, łącznie z wielkim darem Mojego Miłosierdzia sprowadzę na świat wkrótce, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Po raz pierwszy każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mieli dowód, że nie tylko Bóg Ojciec istnieje, ale że Ja, Jezus Chrystus, Jego Jedyny Syn również istnieję.

Oznacza to, że wszystkie te religie, w tym Żydzi, mój wybrany naród, z którego się wywodzę, zrozumieją prawdę.

Cud światowej przemiany rozwścieczy szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Bardzo trudno będzie wyrwać od niego te biedne dusze, które już są w strasznym grzechu.

Pozostałe cuda będą dotyczyć światowych wydarzeń, które będą się wiązać z cudami ekologicznymi, danymi przez Mojego Ojca z Jego Miłości do świadczących o Nim Chrześcijan i Żydów.

Moc będzie dana tym dwóm wyznaniom, gdy będą prześladowane.

Ich wrogowie będą cierpieć, ponieważ zadają im straszne kary.

A potem nastąpi Moje Powtórne Przyjście, największy cud od Mojego Zmartwychwstania.

To będzie dzień, gdy przyjdę sądzić żywych i umarłych.

To jest dzień w którym przyjdę zebrać Moją rodzinę, abyśmy stali się jednością.

Będzie to początek mojego panowania, gdy niebo i ziemia połączą się w jedno na 1000 lat.

Wtedy wszyscy będą żyć według Bożej Woli Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus