kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Nie macie za wiele czasu, zanim przyjdę jako Sędzia

do duchowieństwaPowtórne Przyjściemodlitwa o rozeznaniepokoraJezus ZbawicielemBoże Prowadzenieczyściecmodlitwy Krucjatyto pokoleniepiekłoSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia OstatniegoJezus zawsze obecny
2012-03-24 11:45

Przychodzę do ciebie dzisiaj, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiedzieć światu o Moim wielkim miłosierdziu.

Ale także pragnę poinformować świat o Mojej sprawiedliwości.

Dzieci, nie macie za wiele czasu zanim powrócę jako Sędzia.

Żyjecie w okresie pomiędzy dniem dzisiejszym a Moim dniem Sądu Ostatecznego, który odbędzie się przy Moim Powtórnym Przyjściu i czas ten musicie mądrze wykorzystać, aby przygotować swoje dusze.

Moim obowiązkiem, jako Waszego Boskiego Zbawiciela jest to, aby poprowadzić was, pouczyć i odsłonić przed wami drogi, które was niezawodnie przygotują na wejście do Mojego Raju.

Nie odrzucajcie Moich proroków. Zwracam się tu szczególnie do Moich wyświęconych sług.

Musicie Mnie prosić, abym przyoblekł was w Mojego Ducha Świętego, abyście mieli rozeznanie wraz z pokorą i czystością.

Kiedy to zrobicie, odsłonię przed Wami prawdę Mojego Najświętszego Słowa, przekazywanego przez tę prorokinię.

Następnie waszym obowiązkiem będzie zapewnienie pomocy wszystkim duszom, które szukają waszego kierownictwa, aby przygotować ich na Moje Ponowne Przyjście.

Nigdy nie obawiajcie się używać zwrotu "Powtórne Przyjście Chrystusa", bo wielu w Mojej owczarni nie wie, co to znaczy.

Tak niewielu z nich zostało pouczonych, jak wspaniałe i chwalebne jest to wydarzenie lub jak ważne jest takie przygotowanie dusz, aby były w stanie łaski.

Nigdy nie bójcie się nauczać o istnieniu czyśćca i piekła. Jesteście odpowiedzialni za to, aby mówić prawdę Mojemu ludowi.

Szukajcie u Mnie przewodnictwa przez tę Modlitwę Krucjaty (40) Modlitwa dla kapłanów na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście.

O mój Jezu,

jestem tylko pokornym sługą, który potrzebuje Ciebie, abyś tak mnie prowadził,

żebym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je

zgodnie z Twoją świętą wolą, aby były godne,

by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej

Ludzkości przez swoją śmierć na Krzyżu.

Udziel mi łask, których tak potrzebuję, abym mógł przekazać

Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego

obowiązku wobec Ciebie, Drogi Jezu, któremu przyrzekłem wierność przez moje Święte Przyrzeczenie.

Amen.

Pójdźcie teraz moi wyświęceni słudzy i przyjmijcie rolę do której zostaliście powołani.

Przygotowanie dusz na Moje Powtórne Przyjście jest największym wyzwaniem w Waszej posłudze i musicie je przyjąć z miłością i radością w waszych sercach.

Zaakceptujcie także dar bycia wybranym jako święci słudzy w tych Czasach Ostatecznych, gdy Nowe Niebo i Nowa Ziemia pojawią się jako Mój Nowy Raj.

Jest łaską to, że żyjecie w tych czasach.

Ale będą was spotykały udręki i przeszkody na tej drodze, kiedy będziecie pomagać ratować Moje dusze na ziemi, wyrywając je z rąk oszusta i tych wszystkich, których on kusi, abyście odwrócili wasze serca ode Mnie, Waszego Boskiego Zbawiciela.

Nigdy nie porzucajcie waszej świętej misji i wiedzcie, że Ja, Wasz Jezus, będę szedł z wami krok w krok przez całą drogę.