Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.


Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty

rola cierpieniaApokalipsaPowtórne Przyjściefaryzeuszepo Ostrzeżeniudo cierpiącychUkrzyżowanieakceptacja dla grzechuBenedykt XVIKsięga DanielaBibliaprześladowania proroków1000 latodrzucenie Zbawicielamoc cierpieniaczasy ostateczneDroga Krzyżowa na Kalwarięcierpiący będą królować
2012-03-22 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój ból stał się twoim w pełnej jedności ze Mną. Choć będzie to dla ciebie bardzo trudne, przyniesie ci jednak wiele radości i dużo nowych łask.

Obdarzam cię teraz darem czytania w duszach. Przekazuję ten specjalny dar z dwóch powodów. Pierwszy z nich to ofiarowanie ci ochrony, jakiej potrzebujesz, kiedy zaczniesz przebywać pomiędzy niektórymi z moich wyznawców.

Drugim powodem jest nawracanie tych zatwardziałych serc, które będą ci się sprzeciwiać, ponieważ podważają Moje Najświętsze Słowo.

Musisz przyjąć te nowe cierpienia, których doświadczasz, i wiedz, że będą się one nasilać z powodu wzrostu nikczemności na świecie.

Ty, Moja córko, i wiele Moich innych wybranych dusz - przeżywacie teraz zarówno fizyczne jak i duchowe cierpienia.

Dzieje się tak z powodu cierpień Mojego Najświętszego Wikariusza, których doświadczy on w tych dniach, kiedy będzie musiał stawić czoła swojej największej próbie.

Przyjmij Mój Kielich, Moja córko, a wy, którzy przyjmujecie Moje Święte Słowo, wiedzcie, że dzięki tym orędziom wzrasta wasza wielkoduszność i ratujecie miliony dusz każdego dnia.

Ani jedna chwila waszego cierpienia nie idzie na marne.

Zdaję sobie sprawę z tego, że gdy wy, Moje dzieci, bierzecie Mój krzyż i Mnie naśladujecie, będziecie przez to cierpieć.

Jednak pamiętajcie, że robiąc to, pomagacie mi zbawić większość ludzkości. Będziecie także pomagać Mi w Moim Królowaniu na ziemi, kiedy oszust zostanie wygnany i gdy wyłoni się Mój Nowy Raj na ziemi.

Pamiętajcie również, że wy, którzy cierpicie ze Mną, postępując Moją ścieżką do Raju, odbędziecie tę samą drogę na Kalwarię co Ja, gdy przybyłem po raz pierwszy.

Dziś chrześcijanom może wydawać się, że gdybym miał znów przybyć po raz drugi, to nigdy nie byłbym ponownie potraktowany z takim okrucieństwem. Jakże się mylą.

Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty.

Moje Święte Słowo będzie i już jest wyśmiewane i podważane.

Moje dzieci, a szczególnie te o nieugiętych i twardych przekonaniach, nie będą w stanie zrozumieć, że Moi prorocy będą otwarcie odrzuceni poprzez większość ludzi, dokładnie tak samo jak byli odrzuceni w przeszłości.

Moje Słowo dawane wam teraz, już jest lekceważone w wielu kręgach Kościoła i negowane, tak jak to było czynione przez faryzeuszy podczas Mojego pobytu na ziemi.

Prawda Mojego Nauczania, która nigdy nie zostanie zmieniona, będzie uznana za kłamstwo.

Dlaczego tak się dzieje? Mówię wam, jest tak dlatego, gdyż tak wielu przekręciło prawdę Mojego Nauczania do tego stopnia, że już nie wierzą w grzech śmiertelny.

Tak wielka liczba ludzi lekceważy prawdę zawartą w Piśmie Świętym.

Dlaczego na przykład zaprzeczacie istnieniu 1000-letniego Nowego Nieba i Ziemi?

To Objawienie jest jasno sprecyzowane, a prawda w nim zawarta jest oczywista dla wszystkich.

A jednak Moje Święte Słowo jest podawane w wątpliwość.

Księga Apokalipsy, podobnie jak proroctwa zawarte w Księdze Daniela, zostały wam podane tylko w części. Wielu z was jest zdezorientowanych.

Ale dzieje się tak dlatego, że treści ujawnione obu tym prorokom zostały ukryte i zamknięte, aż do końca czasów.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, jestem upoważniony do ujawnienia tych treści dla ludzkości.

Jak możecie mówić, że wiecie wszystko o Moim Powtórnym Przyjściu, skoro znacie je tylko po części? I skoro jeszcze nie wszytko zostało ujawnione?

Musicie słuchać Mojego Świętego Słowa, ponieważ jest wam dawane, by zbawić wasze dusze.

Jeśli w dalszym ciągu będziecie zaprzeczać Mojemu Słowu po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie, gdy te, Moje Orędzia dla świata będą się nadal realizować, będziecie winni odrzucenia Mojej Miłosiernej Ręki.

Popełnicie grzech odrzucenia Mnie, i nie będzie miało znaczenia jak bardzo we Mnie wierzycie, ani też, że utrzymujecie, iż Mnie znacie. Wtedy bowiem będziecie straceni dla Mnie i nie będziecie gotowi, by wejść przez bramy Raju.

To, że Ja obecnie próbuję przygotować was do czasów ostatecznych, jest Moim obowiązkiem wobec was z czystej miłości i współczucia.

Proszę, nie odrzucajcie Mnie, gdy drugi raz przychodzę ocalić ludzkość od wiecznego potępienia i podarować wam klucze do wiecznego zbawienia.

Ponieważ was kocham, muszę być stanowczy i poprowadzić was do prawdy.

Nie czekajcie na Mój Dzień Sądu Ostatecznego, aby odkryć prawdę.

Chodźcie teraz ze Mną i pomóżcie Mi ratować dusze całej ludzkości.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus