Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba

do duchowieństwaPowtórne PrzyjścieJa Jestemto pokoleniedo wierzącychtrzy dni ciemnościpodział ludzkościSąd Ostatecznyprzygotowanie do Dnia Ostatniegopustka duszynie zgadujcie terminów
2012-03-18 16:00

Moja szczerze umiłowana córko. Moje dzieci muszą wiedzieć, że przyczyną, dla której świat jest pusty duchowo, jest to, że nie rozpoznają już one różnicy między tym, co dobrem, a co złe.

Bez Mojego Światła, które wypełnia każdą duszę, nie wyłączając grzeszników, świat przestałby istnieć.

Jedynie Moje Światło utrzymuje świat przy życiu.

Wielu Moich wyznawców, którzy poświęcają się, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, także pomaga utrzymać w świecie to Światło.

Na krótko przed Moim powtórnym przyjściem Moje światło zniknie na świecie na okres trzech dni.

Stanie się to jednak przy samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.

To właśnie w ciągu tych trzech dni będzie płacz i zgrzytanie zębami, ludzie zaś będą jako ostatniej deski ratunku wyglądać Mojego światła, nawet jeśli wcześniej Mnie odrzucili.

To będzie czas Prawdy.

Moi wyznawcy nie powinni obawiać się tych trzech dni, bo choć byście nie byli świadomi Mojej obecności, Ja będę z wami.

Następnie po upływie trzech dni, powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstąpiłem do Nieba.

Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba w wielkiej Chwale.

Jak piękny i radosny będzie ten dzień, kiedy przyjdę, aby zgodnie z Wolą Mojego Ojca rozpocząć Moje Królowanie na ziemi.

Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to jestem Ja.

Ludzie nie będą też mieli żadnych wątpliwości co do ich przyszłości.

To będzie dzień, w którym przyjdę, aby sądzić.

Dokonam podziału mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą.

Ci, którzy Mnie odrzucili i hołdowali niecnym postępkom, zostaną wydani na pastwę piekielnych ogni.

Pozostali będą żyć ze Mną w raju pośród sprawiedliwych, którzy zmartwychwstaną.

Takiego triumfu muszą z radością wyczekiwać wszystkie dusze, kiedy powrócę, tak jak wam obiecywałem.

A to mówię chrześcijanom:

Wiedzcie, że to wielkie i chwalebne wydarzenie nastąpi już wkrótce.

Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu.

Kiedy ten dzień ma nastąpić, nie wyjawię wam nigdy, gdyż wie to tylko Mój Ojciec. Mogę was jednak zapewnić, że chwila Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliska.

Wam, Moi wyświęceni słudzy mówię, że waszym obowiązkiem jest tak przygotować Mój lud czyli te dusze, za które ponosicie odpowiedzialność, aby zostały one włączone do Księgi Życia.

Błagam was, pracujcie usilnie, wykorzystując potęgę środków komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Odkupiciel całej ludzkości