Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham.


Małżeństwa tej samej płci grzechem śmiertelnym

ostrzeżenie przed piekłemBoża Karagrzeszne prawomodlitwa za grzesznikówupadek KościołahomoseksualizmSakrament Małżeństwahumanitaryzmgrzech małżeństwa homoseksualnego
2012-03-16 22:20

Moja szczerze umiłowana córko, ból i cierpienie moich biednych wyznawców, którzy muszą bezradnie patrzeć, jak nowe prawa, przeciwne Moim naukom, osiągają niespotykany dotąd poziom w świecie.

Nie tylko musicie być świadkami grzechu, dzieci, ale także musicie patrzeć, jak grzech jest wam przedstawiany i gdy jesteście zmuszani do przyjęcia go, jako dobro.

Chodzi Mi tu szczególnie o jeden grzech, małżeństwa tej samej płci, który jest przedstawiany jako faktyczne dobro.

Oczekuje się więc zgody na tę obrzydliwość, gdy zostanie ustanowiona przed tronem Mojego Ojca w Kościele. Tym ludziom nie wystarczy akceptacja małżeństw tej samej płci w świetle prawa, będą jeszcze chcieli zmusić Boga Ojca, aby dał im Swoje błogosławieństwo. On nigdy tego nie zrobi, bo w jego oczach, jest to grzech śmiertelny.

Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że demonstrowanie tego obrzydliwego czynu jest dopuszczalne w Kościołach Mojego Ojca.

Dzieci, Ja kocham każdą duszę.

Kocham grzeszników.

Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika.

Akty seksualne tej samej płci są nie do przyjęcia w oczach Mojego Ojca.

Módlcie się za te dusze, bo je kocham, ale nie mogę dać im łask, których pragną.

Muszą wiedzieć, że wszelkie ich starania o zaakceptowanie małżeństw tej samej płci są bezcelowe, oni nie mają prawa do udziału w świętym sakramencie małżeństwa.

Sakrament musi pochodzić od Boga. Zasady przyjmowania sakramentów muszą wywodzić się z Nauczania Mojego Ojca.

Nie możecie zmuszać Mojego Ojca, Boga Najwyższego, aby dał swoje błogosławieństwo lub przyzwolenie na Jego święte Sakramenty, chyba że są one przestrzegane w taki sposób, do jakiego zostały przeznaczone.

Grzech jest teraz przedstawiany na świecie jako coś dobrego.

Jak już wcześniej powiedziałem, świat postępuje na odwrót.

Dobro jest przedstawione jako zło, a ci ludzie, którzy starają się żyć według praw Boga Ojca są wyśmiewani.

Zło, bez względu na sposób jego przedstawienia, nie może być przekształcone w akt dobroci w oczach Mojego Ojca.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy nadal będą obnosić się ze swoimi grzechami przed Nim.

Posłuchajcie tego ostrzeżenia, bo grzechy, które popełniacie, gdy odmawiacie posłuszeństwa Bogu, nie mogą i nie będą odpuszczone.

To dlatego, że odmawiacie uznania grzechu za co czym on jest.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus