Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw


Miłość jest silniejsza od nienawiści

nienawiśćmiłość bliźniegoDuch ŚwiętymorderstwoPieczęć Boga Żywegomodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwarodzinawezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecitorturowaniemiłość odpowiedzią na nienawiśćsamobójstwowezwanie do jednościmodlitwa o zapobieżenie aborcjiibraterska miłość chrześcijan
2012-03-14 15:30

Moja szczerze umiłowana córko. Przytulam cię mocno w swego serca, abyś przetrwała ten ból w łączności ze Mną.

Moje dzieci, a zwłaszcza Moi uczniowie odczuwają wobec siebie czułą miłość, czego nie potrafią sobie niczym wytłumaczyć.

Mogą być sobie obcy, mieszkać na przeciwległych stronach świata, jednak miłość, którą odczuwają, jest Moją Miłością.

Miłują się wzajemnie jak rodzeni bracia i siostry w każdej kochającej rodzinie.

Ja Jestem Światłością, która tworzy tę spontaniczną miłość, która łączy dusze.

To jest Mój Święty Duch, który łączy wszystkie dzieci Boże w jedną rodzinę.

Wy, Moje dzieci jesteście Moją rodziną.

Trójca Święta prowadzi rodzinę i gdy wasza miłość jest czysta i pokorna, stajecie się częścią tej świętej rodziny.

Miłość Ojca jest dawana przeze Mnie.

Gdy Mnie kochacie, Ja biorę was w ramiona Mojego Ojca, który umieszcza Pieczęć Ochrony nad wami i waszymi rodzinami.

*(patrz Pieczęć Ochrony Modlitwa Krucjaty 33)

Moje Serce mięknie, gdy patrzę z radością na miłość jaką obdarzacie się nawzajem.

Przynosicie Mi taką ulgę w cierpieniu, gdy muszę znosić, jak Moje biedne dzieci są prześladowane w krajach rozdartych wojnami.

Zjednoczcie się teraz ze Mną, aby ta Moja rodzina wiernych wyznawców połączyła się w jedno, bez względu na środowisko z jakiego pochodzą czy na to z jakiego kraju pochodzą, aby pokonać nienawiść na świecie.

Miłość jest silniejsza od nienawiści.

Nienawiść zostanie osłabiona, jeśli odpowie się na nią miłością

Jeśli ktoś traktuje was z niesprawiedliwością, musicie odpowiedzieć z miłością, a szatana przeniknie ból.

Gdy czujecie pokusę, by szukać zemsty na tych, którzy was zranili, musicie modlić się za nich, wybaczyć im, a w zamian okazać im miłość.

Miłość, która przenika Moją rodzinę na ziemi ma bardzo wielką moc.

Nigdy nie wolno przypuszczać, nawet przez chwilę, że nienawiść może pokonać miłość.

Siła, którą posiada nienawiść, choć groźna i bolesna dla doświadczanych, może być pokonana przez siłę miłości.

Jak miłość może osłabić nienawiść w dzisiejszym świecie? Odpowiedzią jest modlitwa.

Kochajcie Mnie.

Słuchajcie Mnie.

Odpowiadajcie na prośby Mojej ukochanej Matki i Moje, Jej Syna, poprzez różne modlitwy wam dawane.

Tu jest specjalna krucjata modlitwy dla zjednoczenia dzieci Bożych.

Ona będzie rozlewać miłość w każdym zakątku ziemi i rozpraszać nienawiść, która wzrasta każdego dnia.

Tej nienawiści, którą wywołuje szatan, wykorzystując ludzkie słabości i rodzi zbrodnie takie jak: tortury, zabójstwa, aborcje i samobójstwa, można zapobiec przez tę

Modlitwę Krucjaty numer 37 O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

O Drogi Jezu,

zjednocz wszystkich nas, Twoich ukochanych wyznawców w miłości,

abyśmy mogli głosić prawdę Twojej obietnicy

wiecznego zbawienia po całym świecie.

Błagamy, aby te oziębłe dusze

obawiające się ofiarować siebie Tobie umysłem, ciałem i duszą

porzuciły swoją zbroję dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość

i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Ogarnij te wszystkie zagubione dusze, Drogi Jezu

i pozwól naszą miłością, jako ich bracia i siostry

podnieść ich z pustyni i zabrać z nami

do wnętrza Miłości i Światła Trójcy Przenajświętszej.

Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoich Świętych Dłoniach,

błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli uratować więcej dusz.

Amen.

Kocham was dzieci.

Nigdy nie czujcie się zniechęceni, gdy widzicie zło wokół siebie.

Wasze modlitwy mogą osłabić zło.

Wasza miłość je pokona.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus