Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Obecnie podejmowane są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych częściach Mojego Kościoła

schizmado duchowieństwafaryzeuszeUkrzyżowaniewalka z tą Misjąupadek Kościołaadoracjaodrzucenie przez duchownychpróby wiary
2012-03-13 18:30

Moja szczerze umiłowana córko, dziś w końcu zrozumiesz, że Moje Święte Słowo nie tylko budzi wielki sprzeciw, ale także jest odrzucane przez pewnych członków Mojego Kościoła.

Ci, którzy nie są zdolni, by upaść do Moich Stóp i błagać o miłosierdzie, oświadczają, że są odpowiednimi ludźmi, by osądzać Moje Święte Słowo dane ludzkości do zbawienia ich dusz.

Jestem Bogiem pełnym miłosierdzia, pełnym pragnienia, by zbawić wszystkie Moje dzieci i jestem cierpliwy.

Dziś moja cierpliwość została wystawiona na próbę w kolejnym ataku, tym razem przez człowieka oświadczającego, że mówi w Moim Imieniu, który podważył wiarygodność tych przekazów.

Ty, Moja córko nie możesz od dzisiaj kontaktować się z jakimikolwiek przedstawicielami bez uprzedniej prośby o Moją zgodę.

Właśnie teraz czynione są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych częściach Mojego Kościoła.

Moje dzieci, teraz są czasy, gdy wiara Moich najbardziej żarliwych zwolenników, włączając w to członków Mojego Kościoła będzie wystawiona na taką próbę, jakiej nie widziano od czasu Mojego Ukrzyżowania.

Tak jak zostałem brutalnie potraktowany i skazany na śmierć za odwagę mówienia prawdy, kiedy przyszedłem pierwszy raz, tak też będą traktowani Moi prorocy przygotowujący Moje Powtórne Przyjście.

Będą z nich szydzić, wyśmiewać, robić z nich głupców, kiedy będą rozpowszechniać Moje Słowo.

Będą oskarżani o herezje przez tych, którzy głoszą Moją naukę, ale nie rozpoznają Mojego Słowa danemu dziś światu.

Bójcie się wy, którzy usiłujecie zamknąć drogę, którą Ja wskazuję, aby zbawić ludzkość.

Zostaniecie ukarani.

Odpowiecie przede Mną za niesprawiedliwość, którą wyrządzacie tym, których posłałem do głoszenia Słowa Bożego w Czasach Ostatecznych.

Odrzucając proroków Pana, odrzucacie Słowo Pana.

Wasza zuchwałość czyni was ślepymi na prawdę, stąd nie macie prawa Mnie reprezentować.

Bardzo Mnie obrażacie, a wasze odrzucenie Mojego Świętego Słowa dogłębnie Mnie rani.

Płaczę nad waszym okrutnym odrzuceniem Mnie wówczas, gdy w tym samym czasie głosicie rozmytą wersję prawdy Mojej nauki.

Musicie teraz poświęcić czas na Adorację Najświętszego Sakramentu zanim będziecie mogli zwrócić się do Mnie, aby umożliwić Mi prowadzenie was drogą rozeznania.

Zbadajcie przyczyny waszego odrzucenia Mojego Słowa.

Czy dlatego, że nie chcecie słyszeć prawdy o schizmie, która opanowuje Kościół katolicki?

Czy dlatego, iż nie akceptujecie, tego że Kościół został zainfekowany przez oszusta?

Nie rozumiecie, że to wszystko zostało przepowiedziane? Musicie się modlić, żebyście zobaczyli prawdę i przyszli do Mnie, żebym wami pokierował, zanim będzie za późno.

Wasz Jezus

Odkupiciel całej ludzkości