Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę.


Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia

Jezu ufam TobiepychaPowtórne Przyjściewalka z tą MisjąBoże Prowadzeniedo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misji
2012-03-07 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, będę cię chronił szczególnymi łaskami, potrzebnymi, aby dać ci siłę do radzenia sobie z siłami zła, które starają się zatrzymać tę świętą misję.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzka opinia jest nieistotna.

Ważne jest jedynie Moje Najświętsze Słowo.

Moje Słowo jest prawdą. Ja jestem prawdą. Każdy, kto powie ci, że te orędzia nie są zgodne z Moim nauczaniem jest kłamcą.

Oni Mnie nie znają. Mogą myśleć, że tak jest, ale tylko wtedy mogą Mnie znać, jeśli są pokorni sercem.

Ci, których opinia przeczy Mojemu Słowu są winni grzechu pychy.

Duma zaślepiła nawet Moje wyświęcone sługi na prawdę Mojego Świętego Słowa.

Moja obietnica dla ludzkości, że przyjdę w chwale sądzić żywych i umarłych musi stać się rzeczywistością.

Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje ostrzeżenia dla ludzkości, przekazywane z miłości do każdej duszy, są ważne.

Muszę odpowiednio przygotować wszystkie dzieci Boże do tego najbardziej chwalebnego wydarzenia.

Wielu będzie próbowało cię powstrzymać. Wielu będzie usiłowało podważyć Moje Święte Słowo i wielu będzie próbowało cię skrzywdzić, aby Moje Święte Słowo nie zostało wysłuchane.

Wszystkie te próby będą bezcelowe.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam władzę przekazania wiecznego zbawienie całej ludzkości.

Tylko Ja mam moc przygotowania dusz wszystkich ludzi do ich dziedzictwa w Raju.

Nikt, nawet szatan, król ciemności ani jego słudzy nie mogą sprawić, żeby to się nie wydarzyło.

Zawsze pamiętajcie o tym. Będę chronił wszystkich, którzy przestrzegają Mojego Świętego Słowa.

Możecie być przerażeni światowymi wydarzeniami, jakie siły ciemności wywołują w waszych krajach.

Wydarzenia zaniepokoją was, ale nie obawiajcie się, bo zabiorę was ze sobą do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Proszę o jedno, ufajcie Mi.

Dajcie Mi się poprowadzić.

Pozwólcie Mi pokazać wam sposób oczyszczenia waszych dusz poprzez Krucjaty Modlitw, jakie wam daję.

Wtedy wszystko Mi pozostawcie.

Pamiętajcie, że Moja miłość do was wszystkich jest tak potężna, że nikt, nigdy nie zdoła osłabić tej czystej miłości i współczucia jakim obdarzam każde dziecko Boże w Moim Najświętszym Sercu.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel Ludzkości