Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy.


Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu

ApokalipsaNowy RajBenedykt XVIinne proroctwawojna na Bliskim Wschodziefałszywy pokójBliski Wschódtaktyka antychrystawezwanie do modlitwySąd Ostatecznymodlitwa o wybawienieczasy ostateczne
2012-03-06 15:20

Moja szczerze umiłowana córko, musisz nadal wykonywać Moje Święte polecenia i niech nikt nie powstrzymuje cię od wypełniania tej misji, choć dalej będziesz atakowana ze wszystkich stron.

Nigdy nie wątp w Moje słowo, nawet jeśli nie rozumiesz, co Moje orędzia oznaczają.

Wszystko, co otrzymujesz, aby świat usłyszał, zostało przepowiedziane, Moja córko.

Ludzkość musi zrozumieć to, co jest zawarte w Księdze Jana.

Wszystkie przepowiedziane rzeczy muszą nastąpić.

Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu.

Będzie on postrzegany jako ten, który zaprowadza pokój na Bliskim Wschodzie.

Będzie to fałszywy pokój i jednocześnie przykrywka dla kłamstwa mająca ukryć prawdziwą przyczynę tych nieprawości, które będzie popełniał.

Módlcie się za Mojego Świętego Wikariusza, Benedykta XVI, gdyż stanie on w obliczu straszliwego prześladowania. Ten czas jest bliski.

Módlcie się wszyscy, ponieważ wasze modlitwy złagodzą drastyczność tych czasów.

Wiele rzeczy jest nieznanych, Moja córko, jeśli chodzi o koniec czasów.

Wielu się boi i powinno się bać, jednak tylko wtedy, gdy ich dusze są nieczyste.

Wy, którzy pozostajecie w świetle Boga, spodziewajcie się wiele, ponieważ będzie to oznaczać wygnanie grzechu z ziemi.

W końcu świat wyłoni się w nowym początku, wypełniony Moim Boskim światłem.

Niewiele czasu upłynie, zanim te rzeczy się wydarzą.

Ważne jest jedynie to, żeby wszystkie dzieci Boże zdążyły ujrzeć prawdę na czas i nawrócić się.

W przeciwnym razie, nie będą częścią Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które połączą się w jedno.

Ponieważ wtedy przyjdę sądzić.

Tak więc tylko ci, którzy uznają Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Mojego Ojca Przedwiecznego będą mieli życie.

Módlcie się za wszystkie wasze dusze. To wszystko nad czym macie się teraz skupić i zaufać Mi całkowicie.

Wasz Jezus