Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na koniec czasów

ApokalipsaOstrzeżenienawrócenieKsięga Prawdyapostoł Janostatni prorok
2012-03-05 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę dziś, by cię pocieszyć w tym czasie utrapienia, które zalewa cię z każdej strony.

Pamiętajcie, że Jan Ewangelista otrzymał niezapieczętowaną księgę - księgę prawdy - dla świata, aby świat usłyszał ją teraz, w tych czasach.

Księga ta została przekazana mu już nie zapieczętowana, gdyż pieczęcie były wcześniej otwarte. Zostały one następnie zamknięte, aby jej treść nie została ujawniona, aż do końca.

Nadszedł dla was czas, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić jej zawartość wszystkim dzieciom Bożym, aby przygotowały swoje dusze na życie wieczne.

Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne.

Na dźwięk twojego głosu prawda zostanie ostatecznie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy zostaną zaprezentowane niedowierzającemu światu.

Ale nie na długo. Pomimo odstępstwa, które nie tylko ma wpływ na wierzących, ale na te święte sługi w Kościele, gdyż czas wielkiej spowiedzi jest blisko.

Kiedy to będzie miało miejsce, nastąpi wielkie nawrócenie na całym świecie.

Wtedy będą oni głodni prawdy zawartej w niezapieczętowanej Księdze, obiecanej światu na koniec czasów.

Jesteś posłańcem, który otrzymał za zadanie nie tylko przygotowanie świata na zbawienie dusz, ale który także ogłosi Moje panowanie.

Wasz ukochany

Jezus