Zawsze będę was kochał, bo za was oddałem Moje Ciało, kiedy pozwoliłem im, aby Mnie ukrzyżowali.


Kościół katolicki i dom Izraela będą prześladowane

ostrzeżenie przed piekłemApokalipsaNowy RajKościół KatolickiprześladowaniażydziIzraelodnowa Kościołaprześladowanie chrześcijaństwaprześladowanie Żydów
2012-03-04 15:30

Moja najukochańsza córko, już wkrótce nastąpi czas otwierania pieczęci, aż w końcu dojdzie do otwarcia przez ciebie siódmej pieczęci.

Ze względu na wasze modlitwy, niepokoje zostały w dużej części zażegnane.

Wy, Moi wyznawcy przyjmujecie Mój krzyż i zjednoczycie się z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, gdy będziecie maszerować do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Tak, jak fałsz i zepsucie świata wzrastają, tak też będzie wzrastać wiara tych, którzy prowadzą Moją armię.

Kościoły: Kościół katolicki i Dom Izraela będą prześladowane.

Wielu będzie zadowolonych. Te dwie religie będą poddane cierpieniom i nie będzie się szczędzić wszelkich możliwych wysiłków, zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz, w celu wyeliminowania jakichkolwiek śladów obu tych religii.

Będzie wielka radość na całym świecie, kiedy one upadną.

Wielu będzie uważać je za niszczone. Ludzie będą wtedy lekceważyć ich zwłoki.

Ale to będzie nie mądre, bowiem one się znów poniosą, aby utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię, i wtedy bramy Mojego Raju zostaną otwarte.

Nikt nie zdoła zniszczyć Moich wybranego ludu na Ziemi.

Mogą im zadawać ból, cierpienie, śmierć i mogą burzyć same budynki i świątynie, postawione przez nich na cześć Mojego Ojca.

Ale potem oni się podniosą i odzyskają swoje prawowite trony, gdy będą panować ze Mną w Raju.

Nigdy nie odrzucajcie Boga.

Nigdy nie odrzucajcie swoich Kościołów.

Jeżeli to zrobicie, wejdziecie na drogę oszustwa do wiecznego potępienia.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus