Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.


Maryja Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę

schizmado duchowieństwao tej MisjiSakramentyKościół Katolickiinne proroctwaapostazjaBoże Cierpieniewalka z grzechemfałszywa tolerancjaostatni prorokodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia Ostatniegokluczowa prostota
2012-03-03 14:33

Moje dziecko, obecne cierpienia mojego Syna są równe Jego cierpieniom, kiedy przebywał na ziemi.

Ból wówczas odczuwany, który sprawił mu największe cierpienie, to nie Jego ukrzyżowanie, ale sposób w jaki został On odrzucony.

Jego Słowo jest dzisiaj odrzucane tak samo, jak wtedy.

Jest dziś wyśmiewany w taki sposób, który przynosi łzy i cierpienie, nie tylko mnie, Jego ukochanej Matce, ale także Jego oddanym wyznawcom na ziemi.

Jak to boli, kiedy widzi się, jak wiele dzieci Boga odwróciło się od świętych sakramentów i nauczania Kościoła.

Tak wiele dusz jest zagubionych. Błagam was, dzieci, podnieście krzyż mojego Syna i dawajcie dobry przykład.

Obejmijcie mojego Syna z prostotą serca.

Miłowanie mojego Syna i oddawanie czci mojemu Ojcu Przedwiecznemu jest bardzo proste, dzieci.

Nigdy nie analizujcie słowa mojego Syna.

Wystarczy postępować zgodnie z Jego nauczaniem, które nigdy nie zostało zmienione.

Słuchajcie słów mojego Syna, gdy mówi do was teraz z Nieba.

Wzywa was, byście przygotowali swoje dusze na Jego Powtórne Przyjście.

Kiedy rozmawia teraz z wam, czyni to z powodu Jego miłości do człowieka.

Jego Święte Słowo będzie karmić wasze dusze i uczyni je ponownie silnymi.

Nie odrzucajcie Jego wezwania, które do was kieruje.

On chce zbawić każdą duszę bez wyjątku. Jednak, aby to zrobić musi przypomnieć wam różnicę między dobrem a złem.

Tak wielu z was nie jest prowadzonych ani informowanych o powadze grzechu.

Tolerancja w waszym społeczeństwie i w Kościołach doprowadziła do tego, że wielu z was myśli, że nie poniesie konsekwencji, co może okazać się poważnym grzechem w oczach Boga.

Kościół jest w tym czasie w wielkiej ciemności i był celem zwodziciela od wielu lat.

Mój Syn musi teraz interweniować i prowadzić was, gdy wkrótce wybuchnie w Kościele schizma.

Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę.

Świat będzie się teraz zmieniać nie do poznania.

Wysłano wam wielu posłańców w przeszłości w celu przygotowania was do tego wydarzenia.

To są ostatnie ostrzeżenia przekazywane ludzkości, aby umożliwić im przygotowanie się do Wielkiego Miłosierdzia mojego Syna.

Po akcie Jego Bożego Miłosierdzia, kiedy otworzy On oczy wszystkich ludzi, by zobaczyli swoje grzechy, da im jeszcze trochę czasu na ubieganie się o odkupienie.

Wtedy otrzymacie wskazania do przygotowania waszych dusz na Powtórne Przyjście Chrystusa, mojego Umiłowanego Syna, który powróci w Chwale, jak przepowiedział.

Matka Zbawienia