was kocham - mimo wszystko


Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze

przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztynie osądzajciemiłość bliźniegowalka z tą Misjąnie lękajcie sięmodlitwa za niewierzącychmodlitwa za prześladowcówdo wierzących w te Orędziapróby wiarymodlitwa za letnich w wierzewezwanie do jednościcierpliwość i miłość dla prześladowcównie oczerniajcie
2012-02-26 21:45

Moja córko, tym Moim dzieciom powołanym, by głosić Moje Święte Słowo, żeby przygotować ziemię na Przyjście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa mówię.

Wy, Moje dzieci, którzy Mnie znacie, waszego ukochanego Ojca, musicie walczyć z pokusami stawianymi przed wami w każdej chwili dnia.

Zostaliście napełnieni Duchem Świętym poprzez szczególne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna 10 maja 2011.

Musicie zrozumieć odpowiedzialność, przed którą teraz stoicie.

Ponieważ łączycie się w jedną armię, która utworzy zaczątek Mojej armii reszty na ziemi, będziecie atakowani ze wszystkich stron.

Wasza wiara i przywiązanie do Mnie, waszego ukochanego Ojca i Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną wystawione na próbę nie do zniesienia.

Będziecie musieli, podążając za Moim Synem, dźwigać ciężar Jego krzyża, a to nie będzie łatwe.

Będziecie pełni wątpliwości, cierpień wewnętrznych i prób, a niekiedy będziecie chcieli się odwrócić.

Wiele osób, którym ufacie, może próbować was zniechęcić.

Powiedzą wam, że to wszystko jest wytworem waszej wyobraźni, że cierpicie na urojenia, a wówczas będą z was szydzić, drwić i was odrzucą.

Może nawet okazać się, że ulegniecie kłamstwom i oszustwom, które będą właśnie miały na celu nakłonić was do odrzucenia tych orędzi.

Będzie to bowiem wymagało ogromnej wiary i odwagi, aby podjąć swój krzyż i iść za Moim Synem, aby pomóc przygotować ludzkość na Jego Chwalebny Powrót na ziemię.

Będziecie się potykać i zostaną zastawione na was pułapki.

Nigdy nie dajcie się sprowokować, gdy będziecie proszeni o osądzanie ludzi, którzy nie przyjmują tych orędzi.

Nigdy nie zwalczajcie drugiego człowieka, gdy bronicie Mojej Świętej Woli.

Miłujcie się wzajemnie.

Okażcie cierpliwość tym, którzy nie tylko szydzą i znajdują błędy w tych orędziach, ale także traktują was jako osoby godne pogardy.

Zachowajcie milczenie. Okażcie cierpliwość. Okażcie miłość tym, którzy twierdzą, że mówią w Moim Imieniu.

Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu, gdyż nie macie do tego prawa.

Nigdy nie rzucajcie oszczerstw na innych w Moje Imię. Gdy tak robicie łamiecie Moje Przykazania.

Módlcie się za tych, którzy was ranią, nawet jeśli robią to w Moje Imię.

Dzieci, pragnę, abyście się zjednoczyli.

Odrzućcie wszystkie różnice na bok.

Biedne dusze, które potrzebują waszej troski, to nie te, które już są nawrócone, ale te, które w ogóle Mnie nie znają.

Módlcie się za wszystkie Moje dzieci, które nic o Mnie nie wiedzą.

Módlcie się również za tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą uznać Mnie, ich Stwórcy, ich ukochanego Ojca, który kocha ich z czułością.

Pragnę zjednoczyć wszystkie Moje dzieci.

Zachęcam was do porzucenia całej waszej broni strachu, gniewu i zniecierpliwienia i abyście pozwolili Mi zabrać was w podróż do Raju.

Ta podróż będzie pełna udręczeń, ale miłość i pokój, które w końcu odnajdziecie będzie balsamem, którego tak bardzo potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze.

Dzieci, ważny jest spokój.

Potrzebna jest cierpliwość.

Miłujcie się wzajemnie, jak również kochajcie tych, którzy was ranią lub obrażają, bo to jest konieczne, aby wejść do Królestwa Mojego Umiłowanego Syna w Nowym Niebie i Ziemi, w Raju, który tak dawno temu wam obiecałem.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy