Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.


Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie

moc modlitwytaktyka szatanaRóżaniecwojna na Bliskim Wschodzieludobójstwobroń atomowawezwanie do modlitwymodlitwa o pokójIran
2012-02-23 16:00

Moje dziecko, już czas, aby moje dzieci połączyły się w jedno w czci do mojego drogiego Syna, by zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie.

Ta wojna jest bardzo blisko i trzeba mocno się modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych.

Szatan i jego demony pracują, aby dokonać straszliwego zniszczenia.

Jeśli zabiją dusze, zanim otrzymają one szansę odkupienia się w Oczach mojego Syna, wówczas zostaną utracone.

Taki jest plan złego ducha.

Szuka on jak najwięcej dusz, aby nie dopuścić, by weszły do Królestwa mojego Ojca.

Dzieci, gdy odmawiacie wszystkie tajemnice mojego Świętego Różańca w jednej modlitwie, możecie zapobiec wojnie.

Zjednoczcie się na jeden dzień i odmawiajcie mój Święty Różaniec, aby zatrzymać tę wojnę atomową, która jest obecnie planowana.

Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które nieświadomie się wplątują.

Módlcie się także za te biedne kraje, które są pionkami w nikczemnej grze kłamstw, które zostały zaplanowane przez grupy, które nie są od Boga, mojego Ojca Przedwiecznego.

Idźcie teraz moje dzieci i zbierzcie wszystkie moje dzieci i módlcie się, aby złagodzić tę wielką zbrodnię przeciw ludzkości.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia